در کارزار دوشنبه بازار بندرترکمن

ح . قرنجیک : ماجرا از این قرار است که دوشنبه بازار بندرترکمن با بیش از 60 سال قدمت که به روایت مطلعان و بالاخص گردشگران وارده به شهر، نوعا بزرگترین بازار هفتگی در کشور می باشد دربرگیرنده 1450 غرفه ثابت و سیار بوده و حدود 1700 نفر در آن فعالیت دارند.  بر اساس بررسی برخی کارشناسان بومی شهر این بازار در حال حاظر با قریب 18 میلیارد ریال گردش مالی در هر هفته متوالی به عنوان یکی از منابع بسیار مهم درآمدزایی تلقی شده و با توجه به کمبود بسیار فاحش مشاغل مولد در این منطقه محروم، چنانچه اختلالی در روند مطلوب این بازار بوجود بیاید کسب و کار و معیشت بازاریان با مشکل قابل توجه مواجه خواهد شد. … متاسفانه چندی است که بنا بر تصمیمیات غلط شهرداری که با بهانه عدم امکان رفت وآمد خودروی آمبولانس و آتش نشانی در مسیر بازار، پیشنهاد خروج بازار به حاشیه شهر مطرح شد.
سر آخر به مدعیانی که دیروز با فریاد دفاع از منافع مردمی و افزایش کیفیت زندگی و ارتقاء احترام به حقوق شهروندی به روی کار آمدند باید با صدای بلند پاسخ داد: کدام مردم و کدام شهروند؟ ولی نباید از این نکته غافل شد که: در نهایت هر آنچه که می ماند میان تو و خداوند است تا میان میان تو و مردم.
تصویر کوچک شده

 تاريخ ۱۳۹۳/۷/۲
اولکامیز- ح . قرنجیک : ماجرا از این قرار است که دوشنبه بازار بندرترکمن با بیش از 60 سال قدمت که به روایت مطلعان و بالاخص گردشگران وارده به شهر، نوعا بزرگترین بازار هفتگی در کشور می باشد دربرگیرنده 1450 غرفه ثابت و سیار بوده و حدود 1700 نفر در آن فعالیت دارند.
بر اساس بررسی برخی کارشناسان بومی شهر این بازار در حال حاظر با قریب 18 میلیارد ریال گردش مالی در هر هفته متوالی به عنوان یکی از منابع بسیار مهم درآمدزایی تلقی شده و با توجه به کمبود بسیار فاحش مشاغل مولد در این منطقه محروم، چنانچه اختلالی در روند مطلوب این بازار بوجود بیاید کسب و کار و معیشت بازاریان با مشکل قابل توجه مواجه خواهد شد.
نکته مهمتر از آن، مسئله سهولت در خرید ساکنان شهر می باشد که در شرایط بسیار سهل الوصول اقدام به تهیه مایحتاج خود می کنند. بطوریکه در ساختار شطرنجی این شهر، 26 خیابان اصلی و فرعی متصل به بازار، شرایط را برای ورود و خروج خریداران و بازاریان بسیار راحت می نماید و هیچ گونه بارترافیکی متحمل شهر نمی گردد.
همچنین از نظر مدیریت شهری دارای مزایای مختلفی است که در بحث قیاس با مکان جدید(پیشنهادی شهرداری) بازگویی خواهد شد.
ولی متاسفانه چندی است که بنا بر تصمیمیات غلط شهرداری که با بهانه عدم امکان رفت وآمد خودروی آمبولانس و آتش نشانی در مسیر بازار، پیشنهاد خروج بازار به حاشیه شهر مطرح شد.
در حالیکه به گواه بازاریان تاکنون موردی دال بر ایجاد حریق غیر قابل کنترل و یا حوادث انسانی پیش نیامده و در صورت بروز احتمالی نیز باراریان و مردم غیور منطقه، مطمئنا قبل از رسیدن خدمات دولتی خودشان اقدامات لازم را خواهند داشت.
بالاخره با هر برنامه ای که علائم سوال متعددی برجای گذاشت، مکان تحت مالکیت رئیس شورای وقت این شهر درنظر گرفته شده که متعاقب آن فعل و انفعالات نامطلوب فراوان بشرح ذیل صورت گرفت.
الف- با دریافت مبلغ 128هزار تومان در مرحله اول از هریک از بازاریان اقدام به توزیع غرفه های 5متری شد و تقریبا یک سوم بازاریان به منظور ترس از ادامه کار اقدام به ثبت نام نموده و سایرین که می دانستند این بازار توفیقی نخواهد داشت، از ثبت نام امتناع نمودند.

ب- درتاریخ 2/6/93 پس از اعلام قبلی وتهدید مامورین شهرداری، بازاریان را وادار به کوچ به مکان جدید بازار نموده و البته چند ساعتی نپایید که وضعیت بسیار وحشتناک (گرد وغبار، ترافیک مخرب، دعوا و عدم تساهل و..) در محل بازار پدیدار گشته و باعث شد تا کلیه بازاریان، علیرغم عدم فروش اجناس خود به مکان قبلی بازگشت نمودند.

ج- در تاریخ9/6/93 نیز همین صحنه تکرار شد و این بار مردم عملا خودشان بازار را تحریم نمودند

د- درتاریخ 16/6/93 (روز قبل از بازار) درساعات پایانی روز، تنی چند از کارگران خدماتی شهرداری اقدام به تخلیه لجن محتوی کانال فاضلاب به محل بار نموده تا مانع بساط بازاریان در این مسیر گردند. البته بعدا مشخص شد که کدام شخصیت محترم دستور این کار را داده بودند.

ه- در تاریخ17/6/93 به دستور شهرداری، کارگران خدماتی باایجاد حصار اقدام به سد کلیه 26 معبر منتهی با بازارنموده و نیز جو انتظامی در منطقه مستقر نمودند. این در شرایطی بود که مردم شهید پرور این شهر همواره به دستورات و توصیه های مسئولین کشوری ولشکری و بالاخص نیروهای قضایی و انتظامی گوش فرا می دهند.
و در تاریخ24/6/93 با همت برخی مسئولین دلسوز شهر و زدایش جو انتظامی، بازار کما فی السابق درمکان جدید خود دایر شده و با استقبال بیش از پیش مردم مواجه شد. و گویی که مردم جواب بسیار قانع کننده و مدیریتی به تصمیمات غیر کارشناسانه شهرداری را داده اند.

اکنون به برخی معایب اصلی بازار جدید در مقایسه با وضعیت سابق اشاره می شود:
1-وسعت مکان سابق حدود 11 هکتار بوده ولی مساحت مکان حدید معادل 5/2 هکتار می باشد

2- مکان سابق منتهی به 26 خیابان ومعبر بوده ولی مکان جدید صرفا منتهی به خیابان شهید آنه قربان کلته می باشد

3- مکان سابق دقیقا مستقر در وسط شهر بندرترکمن بوده و از تمامی طرفین راه ورودی و خروجی دارد ولی مکان جدید در نقطه کور وبسیار نامطلوب از نظر موقعیت شهری قرار دارد

4- به دلیل نزدیکی مکان سابق به نیروی انتظامی و نیز بافت شهری مناسب از نظر امنیتی در جایگاه مطلوب قرار دارد ولی در مکان جدید وضعیت آسایش بازار طاقت فرسا خواهد بود.

5-دکل هاي برق فشار قوي که درست در بالای بازار جدید وجود دارد باعث تساطع امواج الکترومغناطيسي با ولتاژ >۱۰۰۰ ولت مي شود که فوق العاده مستعد ایجاد عوارض خطرناک برای سلامت بازاریان و مردم خواهد بود.

6- میانگین سرانه فروش بازاریان(در تنوع اصناف) به میزان 7/10میلیون ریال در هر بازار است که در چند مرتبه فروش آزمایشی در مکان جدید به متوسط 1 میلیون ریال تنزل یافته است(کمتر از 10 درصد).

7-سطح بسیار نامطلوب بازار جدید ایجاد گردوغبار فراوان، معاملات بازار را با مشکل جدی مواجه می کند در صورتیکه بدلیل آسفالته بودن مکان سابق هیچ مشکلی در این مورد وجود ندارد.

8- با توجه به ورود میانگین 7500 نفر مشتری در هر بازار که بدلیل جانمایی مطلوب در مرکز شهر، ورود ساکنین مجاور بسهولت انجام یافته و جابجایی ساکنین نقاط دور نیز با کمترین هزینه صورت می گیرد. در صورتی که ورود وجابجایی مردم به مکان جدید بسیار طاقت فرسا و متحمل هزینه های زیاد خواهد بود.

9- عدم کانال کشی فاضلاب در داخل و پیرامون بازار جدید مشکلات بهداشتی و زیست محیطی را بالاخص در زمستان بوجود میاورد

10-رقوم ارتفاعی پایین در مکان جدید، باعث گسیل رواناب های زمستانه شده و آبگرفتگی آن باعث اختلال در کیفیت بازار خواهد شد

11- پارکینگ موقت خودروهای بازاریان ومشتریان در معابر منتهی به بازار قبلی به سهولت وبدون مشکل بوده ولی در بازار جدید بهیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد

12- همه ساله در فصول گردشگری، نزدیک 300-400 خانوار از محل بازار هفتگی دیدن و خرید می نمایند که در صورت انتقال به مکان جدید قطعا این وضعیت تکرار پذیر نخواهد بود.

سر آخر به مدعیانی که دیروز با فریاد دفاع از منافع مردمی و افزایش کیفیت زندگی و ارتقاء احترام به حقوق شهروندی به روی کار آمدند باید با صدای بلند پاسخ داد: کدام مردم و کدام شهروند؟ ولی نباید از این نکته غافل شد که: در نهایت هر آنچه که می ماند میان تو و خداوند است تا میان میان تو و مردم.

3 پاسخ to “در کارزار دوشنبه بازار بندرترکمن”

  1. fereydoondiyeji Says:

    yek feodal bapeykane abie Roshan be kanoon mimad we khahane zeminhayesh mishod,zeminhaye wey ra setad be nafee dehghanae bizamin mosadereh kardehbood,yüsüp aga weyra rahie khaneash mikard weli rooze baad bazham miamad,we talabe zemin mikard,in feodal az roostaye gamishli nezar miamad we familesh go..bood.lazembe yadawarist ke badaz enghelabe 57 sarmayedarha we feodalha baraye rad gomkardan mashinhaye gerangeymateshan ra be peykan ya jian tabdil kardand

  2. fereydoondiyeji Says:

    shabi aghai be kanoon amad,we goft.man ozwe etehadiye komonisthaye Iran hastam,we ezafeh kard hamantoorke ketabhaye s.ch.f.kh.i dar injast,ketabhaye tashkilate manham mitawanad inja bashad,we goft chon inja daftare sazemane fadai nist,balke kanoone khalghe türkmen ast,esme ishan arde…. bood,we dar alman tahsil kardeh bood

  3. fereydoondiyeji Says:

    awakhere tabestane 1358 kanoon,ba feshare edareye farhang we honare gorgan,ketabkhaneh ra takhlieh kard we dar doshanbehbazar mekane jadidi ijad kard,türkmenha dar mekane jadid ertebateshan ba kanoon bishtar az ghabl shodeh bood.karmande türkmene edareye farhange gorgan be Name dj miamad be kanoon we khastare takhliyeye ketabkhaneh mishod,yüsüp aga moghawemat mikard,akhar sar kanoon majboor be tabdile mekan shod

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: