حکومت اسلامی (داعش) و مسئله ملی در ایران

احمد مرادی
1 آبان 1393

مسئله داعش بعنوان یک تفکر خود ویژه و تفسیری دیگر از اسلام چه در میان شیعیان و چه سنی ها که با گذشت چندین ماه از زمان شکل گیری آن همچنان در رأس رسانه های خبری جهان قرار دارد، شاید بزعم بسیاری پدیده نویی باشد ، ولی واقعیت اینست که این تفکر در شکل رادیکالتر و خشن تر خود در چارچوب همان جهاد گرایی اسلامی طالبانیسم و القاعده ایسم و شاید وحشیانه ترین و متکاملترین شکل تعبیر آن از اسلام جهاد گرا باشد. با شکل عملی این تفکر که خود را در قالب سرکوب دگر اندیشان فکری و نظری و مذهبی بازتاب داده و میدهد ، برای بسیاری از ایرانیهای منتقد و مخالف نظام جمهوری اسلامی که ۳۵ سال است آنرا با پوست و گوشت خود آزموده و هنوز هم شمشیر داموکلسی همچون داعیشم را بر سر خود دیده و احساس میکنند ، پدیده غیر آشنا و نویی نیست.

شکی نیست که فعال گردیدن عملی این نوع از تفکر و شیوه « جهاد گرا و خشونت زای » اسلامی اگر سابقه تاریخی آنرا به لحاظ باورهای تئوریک موجود در بطن خود اسلام از زمان محمد به کناری بگذاریم ، زمینه های رشد آنرا میتوان در چند دهه اخیر با سیاست گلوبالیزاسیون دول قدرتمند اروپایی و بویژه آمریکا و با تشدید جنگ سرد میان شرق و غرب پیوند داد.
سرکوبی جنبشهای دمکراتیک و ضد امپریالیستی در سرتاسر جهان به سر کردگی آمریکا و انگلیس و حمایتهای ضمنی دیگر دول غربی برای پیشبرد سیاستهای ضد شوروی از قتل پاتریس لومومبا گرفته تا برکناری احمد سوکارنو بوسیله کودتای سوهارتو در اندونزی و کودتای ۲٨ مرداد در ایران و بر کناری دکتر مصدق و اقدامات علیه دول استقلال جویانه و ضد امپریالیستی صدام و قذافی و اسد و دهها مورد دیگر ، تنها نمونه های بسیار کوچکی از اقدامات ضد شوروی و زمینه ها و علل روی آوردن دول قدرتمند غربی به حمایت از گروههای جهاد گرای اسلامی از طالبان گرفته تا القاعده و داعش و تجهیز آنها برای مقابله با این نیروها و دولتها و پیشبرد سیاستهای ضد نیروهای ملی و شوروی بوده و می باشد.
نیروی داعش را شاید بتوان در عرصه عملی برخورد و شیوه ها و اهداف از طالبان و القاعده متمایز نمود ، ولی واقعیت اینست که این نیرو علیرغم اشتراکات فکری و نظری با آنها ، به لحاظ شیوه برخورد با دگر اندیشان سیاسی و مذهبی و ملی – قومی قرابتهای زیادی با حکومت جمهوری اسلامی دارد. در باب اثبات این ادعا گمان نمیرود که به فاکتهای زیادی نیازی باشد و مجموعه عملکرد نظام جمهوری اسلامی در طی طول حاکمیت خود در برخورد به دگراندیشان خودی و غیر خودی سیاسی و فعالین مدنی منتقد نظام و فرقه های مذهبی و ملیتهای غیر فارس کشورمان بقدری گویا هستند که نمیتوان آن را کتمان نمود.
اما تجربه نوین جهانی در اقصی نقاط جهان نشان داده است که نادیده انگاری تمایلات و خواستهای مختلف اقشار هر جامعه ای و سرکوبی و پاسخ خشونت بار به آن ، لاجرم خود را بعنوان یک عکس العمل تحت اشکال و واکنشهای گوناگون از اعتراضات مسالمت آمیز گرفته تا حتی مقابله نظامی و جنگ مسلحانه آشکار خواهد ساخت. پدیده داعش از یک منظر، نمونه برجسته چنین بی اعتنایی است. به گمان من اگر دولت شیعه آقای نوری مالکی و متحدین غربی و منطقه ای او در زمان خود به نیازهای این قشر از مردم پاسخ داده و فضا را برای مشارکت همه مردم از هر قشر و مذهب و ملیتی فراهم مینمودند ، میتوانستند تا حدود زیادی از اوج گیری دامنه چنین فجایع و آوارگی وکشتار هزاران انسان بیگناه جلو گیری نمایند. بدبختانه بسیاری از کشورهای با سیستم نا متعارف سیاسی ، تجربیات را از راه های خونین و ملال انگیزی بدست می آورند و قبل از اینکه چنین فجایعی روی دهند ، بدان نمی اندیشند که راهکارهای معقول و دمکراتیکی را در سطح کل جامعه جاری نمایند. ایجاد دولت وحدت ملی عراق و علل آن، تا حدی نتیجه این تجربه خونین بوده و بنظر میرسد که آن باید درس عبرتی برای بسیاری از کشورهای چند ملیتی منطقه و بخصوص ایران باشد.
اما در رابطه با ایران ، واقعیت اینست که کشور ایران به لحاظ تنوع ملی و زبانی و مذهبی از بسترهای مناسبی برای بروز تنشهای مختلف قومی و مذهبی برخوردار است. زیرا نظام جمهوری اسلامی از همان فردای به قدرت رسیدن ، غیر مدارانه با اقلیتهای ملی و مذهبی کشور برخورد کرده و تا به امروز نه تنها آنها را از مشارکت در قدرت و اداره امور کشور محروم کرده است، بلکه زبان صحبت او با آنها همواره زبان خشونت و سرکوب بوده است.
بعنوان نمونه ، اقلیتهای مذهبی غیر شیعه طبق قانون اساسی از انتخاب شدن بعنوان رئیس جمهور محروم هستند، ملیتهای غیر فارس کشورمان همچنان نمی توانند بزبان مادری خویش تحصیل نمایند ، بخش اعظم افراد جامعه مان در نامگذاری فرزندانشان دچار مشکل هستند ، زنان و دختران دانش آموز و دانشجو و کارمند اجازه ظهور با لباس ملی شان در این اماکن را ندارند ، بسیاری از رهبران اقلیتهای مذهبی مثل بهایی ها در زندان بسر بوده و جوانان بهایی برای ورود به دانشگاه با مشکل روبرو هستند ، دراویش گنابادی صرفا بخاطر اعتقاداتشان همواره مورد حمله و ضرب و شتم مأموران امنیتی قرار میگیرند ، در تدریس امور فقهی برای سنی ها محدودیت قائل شده و از ساختن مسجد سنی ها در تهران تا به امروز ممانعت بعمل آمده است ، مناطق ملی کشورمان در ترخیص بودجه کشور همواره مورد تبعیض قرار دارند ، بخش غالب رؤسای ادارات و بویژه ارگانهای مهم دولتی از شهرداری گرفته تا استانداری افراد غیر بومی هستند ، برای ورود نمایندگان ملیتهای کشورمان به مجلس سنگ اندازی میشود ، در سطح وزیران و ارگانهای حکومتی از وجود نمایندگان مستقل ملیتهای دیگر خبری نیست و صدها مورد دیگر که مقامات حکومتی علیرغم تذکرات و اعتراضات اعتنایی بدانان نکرده و همچنان بر پیشبرد و دیکته نمودن اعتقادات و سیاستهای خود مصر بوده و برای به کرسی نشاندن آنها حتی اگر لازم بود به قهر و زور متوسل میشوند.
این واقعیت امروز جامعه ماست و شکی نیست که کشور ایران با توجه به عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در عدم پاسخگویی به حقوق اولیه اقشار مختلف مردم همانند آتش زیر خاکستری است و هر چند تا به امروز مجموعه اعتراضات توده مردم شکلی مسالمت آمیز داشتند ، ولی نمیتوان همواره به تداوم اینگونه اشکال مبارزه امید بست. شکل گیری جریان حمید ریگی که ظاهرا نظام آنرا در نطفه خفه کرده است، تنها جرقه و زنگ خطر کوچکی است که میتواند در آینده در نقاط دیگر کشورمان نیز برافروخته گردد. جریان آدمخوار و وحشی داعش یکروزه شکل نگرفت ، از اینرو جا دارد که اگر واقعا مقامات جمهوری اسلامی به تمامیت و وحدت کشور و امنیت ملی و داخلی معتقد میباشند ، و اگر به توسعه و پیشرفت کشور باور دارند ، تا دیر نشده اقداماتی را در جهت تأمین حقوق اولیه مردم و مشارکت دادن دگراندیشان ملی و دیگر مذاهب در اداره امور کشور و بازگشایی فضای سیاسی کشور بعمل آورند . اجرای کامل قانون اساسی کشور میتواند نقطه عزیمت و آغازی برای آن باشد.

moradi5704@gmail.com

تورکمن صحرا مدیا

2 پاسخ to “حکومت اسلامی (داعش) و مسئله ملی در ایران”

  1. گفتمان ترکمنها Says:

    آقای قارا تایاق با پوزش نظرارسالی تان را میتوانید مستقیما به آدرس شخصی آقای احمد مرادی بفرستید. زیرا بدلیل تخطی از موازین وبلاگ قابل انتشار نمیباشد.

  2. fereydoondiyeji Says:

    zedde Imperialist boodane Saddam,asad,gazafi,dalle bar mardomi boodane anhanist

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: