تحلیل فعالان سیاسی از حذف ترکمنها در انتصابات / مشکل در کجاست؟

 حدود دو سال از عمر دولت تدبیر و امید می گذرد. آگاهان و دلسوزان بر این باور بودند که افزایش مشارکت اقوام و اهل سنت در مدیریتهای ملی و استانی و شهرستانی را بیشتر شاهد باشند ولی این باور هنوز تحقق نیافته است. اگرچه اقداماتی درخور و مثبت از جمله اینکه دو فرماندار ترکمن به چهار فرماندار افزایش یافت ولی آیا این، همه ظرفیتها و مطالبات ملت ترکمن بود ؟ ملتی که رئیس جمهور به استاندارش توصیه کرده که منزلت آنها را حفظ کند.
به نظر می رسد با وجود وزش نسیم اعتدال در خردادد 92 در کشورمان هنوز تفکر تمامیت خواهی به پایان نرسیده است. در استان گلستان برخلاف مناطق دیگر روند بکارگیری اقوام در مدیریت ها بسیار کند و حداقلی است و این مسئله نقطه منفی است به عملکرد دولت تدبیر و امید . علیرغم اینکه می پنداریم نگاه ملی در زمینه مشارکت اقوام در مدیریت ها مثبت است.
در این خصوص که چرا ترکمنها حضورشان در مدیریت ها حداقلی است ؟ و یا به بهانه های مختلف از مدیریت ها حذف می شوند؟ چرا ظرفیت بالای این قوم مسئولیت پذیر فراموش می شود؟ راز این اجحاف و بی مهری چیست؟ به راستی مشکل در کجاست؟ به سراغ تنی چند از تحلیلگران و صاحبنظران رفتیم تا از دیدگاه آنها جویا شویم:
تصویر کوچک شده
اولکامیز – لطیف ایزدی: منابع موثق از انتصاب قریب الوقوع بخشدار مرکزی گنبد بزرگترین شهر ترکمن صحرا خبر می دهد. این رویداد مهم و حساس به یک سئوال چهار گزینه ای تبدیل شده است. گزینه ها عبارتند از : حکیم کوچکی، آدینه ، باقری و میرنیا .

به راستی کدامیک در وزن کشی پیروز می شوند و چه کسی در این کرسی می نشیند ؟ پاسخ هنوز مشخص نیست.
در این قضیه نکته مهم اینجاست که ترکمنها به دلایلی از جمله وزن جمعیتی و سیاسی ، بخشداری مرکزی گنبد را حق مسلم خود می دانند و هرگز راضی نیستند که آن را به رقبا تقدیم کنند. آنها به شدت در تلاشند تا گزینه اول انتخاب شود و اگر نشد یکی دیگر از شایستگان قوم این مسئولیت را بر عهده بگیرد. مجمع حامیان روحانی در ترکمن صحرا و رابطان استاندار از جمله نقدی گل چشمه نیز وارد میدان شده اند.
ولی خبرهای نگران کننده و قابل تاملی نیز به گوش می رسد که بیانگر سایه سنگین انحصارطلبی ها و تداوم » تفکر همه چیز برای ما » در منطقه است. در حالیکه دولت تدبیرو امید به دنبال تفکر » همه چیز برای همه» می باشد که محوریت تعادل در همه امور است.
در محافل عمومی زمزمه هایی از احتمال انتصاب گزینه دومی که کارمند فرمانداری است به گوش می رسد که اگر محقق شود در این صورت حلقه اصولگریان در فرمانداری ویژه گنبد کامل خواهد شد و نماینده عالی دولت اعتدال که منطقا باید با اصلاح طلبان و اعتدالگرایان همراه باشد در محاصره اصولگرایان قرار می گیرد و این کار را مشکل خواهد ساخت .
از طرف دیگر شایستگان قوم در گنبد با وجود استحقاق ناامیدانه و ناباورانه سنگرهای خدمت را یکی پس از دیگری از دست رفته می دانند و این مسئله بالطبع مهندس حمیدی را دچار چالش می کند. به گونه ای که وی بخش عمده ای از حامیان خود را از دست خواهد داد.
حدود دو سال از عمر دولت تدبیر و امید می گذرد. آگاهان و دلسوزان بر این باور بودند که افزایش مشارکت اقوام و اهل سنت در مدیریتهای ملی و استانی و شهرستانی را بیشتر شاهد باشند ولی این باور هنوز تحقق نیافته است. اگرچه اقداماتی درخور و مثبت از جمله اینکه دو فرماندار ترکمن به چهار فرماندار افزایش یافت ولی آیا این، همه ظرفیتها و مطالبات ملت ترکمن بود ؟ ملتی که رئیس جمهور به استاندارش توصیه کرده که منزلت آنها را حفظ کند.
به نظر می رسد با وجود وزش نسیم اعتدال در خردادد 92 در کشورمان هنوز تفکر تمامیت خواهی به پایان نرسیده است. در استان گلستان برخلاف مناطق دیگر روند بکارگیری اقوام در مدیریت ها بسیار کند و حداقلی است و این مسئله نقطه منفی است به عملکرد دولت تدبیر و امید . علیرغم اینکه می پنداریم نگاه ملی در زمینه مشارکت اقوام در مدیریت ها مثبت است.
در این خصوص که چرا ترکمنها حضورشان در مدیریت ها حداقلی است ؟ و یا به بهانه های مختلف از مدیریت ها حذف می شوند؟ چرا ظرفیت بالای این قوم مسئولیت پذیر فراموش می شود؟ راز این اجحاف و بی مهری چیست؟ به راستی مشکل در کجاست؟ به سراغ تنی چند از تحلیلگران و صاحبنظران رفتیم تا از دیدگاه آنها جویا شویم:

تصویر کوچک شده آنا محمد بیات فعال رسانه ای گفت: در استان گلستان ترکمنها و فارسها اکثریت هستند و طبیعی است که در احراز پست ها و مسئولیت ها بیشترین سهم را داشته باشند در حالیکه در مورد ترکمنها اینگونه نیستند . منطقه ما از امنیت بالایی برخوردار است . ترکمنها مردمانی خونگرم هستند و تعامل خوبی با دولتمردان دارند . متاسفانه در انتصابات به حق ما اجحاف می شود در واقع به نظر من از آرای ما سوء استفاده می شود. البته بخشی از تقصیر از خودمان است و بخش عمده ای نیز به مسئولین بر می گردد. چون تبعیض زیاد است هر کس در انتخابات در باره حقوق اقوام وعده و وعید دهد به او اعتماد می کنیم و رای می دهیم در صورتی که باید ببینیم کدام یک قویتر است و میتواند عمل کند.
این خبرنگار گنبدی افزود: به نظر من هر جریان برادری اش را نسبت به ما ترکمنها ثابت کند ما هم با او هستیم و منطقی نیز این است که باید با او همراه باشیم. من نمی گویم 40 درصد مدیران استان را از ما ترکمنها بگذارند ولی این خواسته و مطالبه به حق ماست که مشارکت ما در مدیریت ها باید روند منطقی و عادلانه داشته باشد نه اینکه تبعیض آمیز باشد و فقط برای خالی نبودن عریضه باشد. قول های روحانی را در خصوص اهل سنت و اقوام را نباید فراموش کنیم. البته عامه مردم به روحانی اعتقاد دارند و از سیاست خارجی او حمایت می کنند.
بیات با انتقاد از عملکرد استاندار گلستان در این خصوص گفت : دکتر صادقلو فکر میکند که خودش براین منصب دست یافته است درحالیکه ترکمنها نیز از وی به شدت حمایت کردند ولی درعمل انتظارات ما تحقق نیافته است. خدای نکرده به جایی نرسیم که این نگاه در ما بوجود آید و بگوییم در باره استاندار اشتباه کردیم ای کاش مجیدی می آمد. او به عنوان نماینده عالی دولت در استان موظف است که به همه نگاه قومیت ها منصفانه ای داشته باشد. در مدیریت های استانی، ظرفیت بالای ترکمنها را درنظر داشته باشد و حق و حقوق ما را بدهد.
وی گفت: آاز قای صادقلو امی خواهیم که به همه مناطق استان نگاه عادلانه و توسعه مدار داشته باشد. ترکمنها بومی استان هستند و حدود نیمی از جمعیت استان را تشکیل می دهند ولی در تقسیم پست ها و مسئولیت ها فراموش می شوند. احساس می کنم که در اتاق فکر استاندار از نیروی ترکمن استفاده نمی شود. ما در آینده تجدید نظر بکنیم. رای را به هر کسی ندهیم . البته عوامل داخلی نیز نقش دارند. عده ای ناخودآگاه با جریان هایی همسو می شوند که به دنبال منافع شخصی هستند.
این فعال سیاسی تصریح کرد: استاندار ظاهرا از ترس تندروها به ترکمنها به ما سمت نمی دهد. دستمرد و بخشدار اینچه برون باب طبع ما نبود. آنها در جریان روحانی نبودند. متاسفانه دو مدیری که از دوره قبل بودند ولی از روحانی حمایت کردند را برداشتند. فرماندار گنبد تا الان کارنامه موفقی نداشته است. کمتر می بینم که از فرماندار انتقاد شود. به نظرم مخالفت دکتر عباسی با انتصاب مهندس حمیدی بجا بود.
این خبرنگار ترکمن اظهار داشت: اقدامات دکتر عباسی نماینده گنبد نشان می دهد که وی به دنبال خدمت به گروهی و جریانی خاص است. او به ظرفیت ترکمنها توجه نمی کند و حتی با انتصاب آنها در پست ها مخالف است . در مسائل دید انتخاباتی دارد. گویی استاندار همه چیز را در گرگان می بیند در حالیکه گنبد قطب کشاورزی و اقتصادی است .
وی افزود: در شهرستان گنبد سیستانی ها با وجود اینکه کمتر از 10 درصد هستند ولی تا الان سه مدیر اداره از آنهاست. در حالیکه ترکمنها که 70 درصد جمعیت شهرستان را تشکیل می دهند چند نفر منصوب شده اند؟ بروید تحقیق کنید. آیا این انصاف است؟ هدف از بیان این بی عدالتی، دامن زدن به قومیت ها نیست بلکه یکسری واقعیت ها را باید گفت. در گنبد در زمان احمدی نژاد با توجه به اینکه به وی رای هم نداده بودمی ولی چند مدیر ترکمن داشتیم . دولت روحانی در گنبد از احمدی نژاد هم عقب افتاده است. الان زمزمه هایی هست که بخشداری مرکزی را هم می خواهند از شایستگان ترکمن دریغ کنند. در صورتی که ما از دولت سابق انتظار نداشتیم اما از این دولت انتظار داریم .
بیات تصریح کرد: در انتخابات به شعارهای کلیشه ای اعتماد نکنیم.. در آق قلا از آقای امامی گول خوردیم. او ترکمنها را فراموش کرده است. به روحانی رای بالایی دادیم اما هنوز انتظارات برآورده نشده است. البته روحانی در سطح ملی خوب بود ولی در سطح داخلی به خصوص در زمینه اقوام جای انتقاد و گلایه زیاد است در آینده قطعا تجدید نظر می کند. بعد از رای نیز وحدت داشته باشیم .
وی افزود: مسئولین باید شفاف پاسخ دهند که چرا در پست ها از ترکمن کمترین استفاده شود؟ دلایل خود را به مردم اطلاع دهند. حمایت مسئولین ظاهری نباشد بلکه در عمل نشان دهند که آيا در تقسیم مسئولیت ها به شایستگان ترکمن اعتماد دارند؟ چه مشکلی هست؟ البته این را بدانیم که مردم آگاه هستند. از 40- 50 مدیر کل در استان وافعا چند نفر ترکمن هستند؟ استاندار چرا کاری نمی کند در عوض از دو شهردار حمایت می کند که اکثریت شورا با آن مخالف هستند.
تصویر کوچک شدهامان محمد خوجملی تحلیلگر سایت اولکامیز گفت : به نظر من دولت روحانی یک دولت اصلاح طلب نیست که ما آن انتظاری که از دولت خاتمی داشتیم از ایشان هم داشته باشیم. البته تفکر دولت روحانی در بیشتر زمینه ها به اصلاح طلبان نزدیک است و ترکمنها هم به خاطر آن به ایشان رای دادند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: اما چرا دولت روحانی وعده های انتخاباتی و قومی خود را بصورت کامل نمی تواند محقق بکند بخاطر این است که اولاً هیچ دولتی نمی تواند وعده های خود را صد در صد به اجرا در آورد و دوماً دولت روحانی هوای مخالفان خود یعنی اصولگرایان و نمایندگان مجلس را هم دارد؛ تا با تحقق قسمتی از خواسته های آنها در رده های پایین تر از کار شکنی و بحران آفرینی آنها جلو گیری کند. و به این ترتیب اولویت اصلی دولت روحانی که حل مشکل هسته ای و کنترل تورم است آسیب نبیندو در ضمن بیشتر نمایندگان استان هم اصولگرا و غیر ترکمن هستند به جز یک نفر، و این هم در عدم استفاده از نیروهای نخبه ی ترکمن در پستهای محلی مؤثر است.
تصویر کوچک شده رشید نافعی فعال سیاسی ترکمن گفت:حقیقتا عدم به کارگیری مدیران ترکمن از سوی استانداری گلستان برایم سئوال برانگیز است چون خود استاندار و نماینده ولی فقیه در استان در صحبت های شان به احقاق حقوق حقه اقوام و ترکمنها تاکید دارند ولی در عمل چرا اتفاق نمی افتد نمی دانم . این مسئله نیاز به کنکاش و واکاوی بیشتر دارد و تا جایی که مطالعه نمودم این نقیصه مختص ما نیز نیست بلکه در استان های کردستان و سیستان و بلوچستان نیز چنین نقایصی را مشاهد می کنیم پس بنابراین می شود ادعا کرد که نگاه کل مملکت نیز با مشکل ساختاری مواجه است که از عهده یک استانی مثل گلستان که اقوامش بیشتر است را در خود جای داده است مشکل است.
وی افزود: به نظر من دلیل عمده اش این است با توجه به اینکه در انتخاب مدیران شایسته سالاری و ضوابط اهمیت کمتری داده می شود نخبگان اقوام در این زمینه طبعا کم می آورند دو دیگر اینکه رسوبات مانده از دولت های قبل به ویژه اصولگرایان در زمینه نوع نگاه اقوام نگاه تنگ نظرانه ای را در وصف موجود حاکم نموده است و تا ریشه کن شدن این نوع نگاه کار بیشتری لازم دارد.

 تاريخ 2015/4/28

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: