چرا ما استعفا داديم ؟

آقاى م. نظرلى، عضو هيئت مديره انجمن فرهنگى كلن، در مقاله اى كه بتاريخ ٢٩تير ١٣٩٤ نگاشته از جمله نوشته است: » دو الی سه نفر از پنج نفری که در گذشته نه چندان دور از انجمن جدا شدند ، چون به ایران رفت و آمد دارند از این گونه مسایل درهراس بودند و عاقبت نیز انجمن را ترک کردند و دیگر مسایل حد اقل برای این سه نفر بهانه ای برای جدایی بود.»
اين شيوه برخورد آقاى م.نظرلى نه فقط غير ضرورى، بلكه مايه حيرت است. اينكه چه انگيزه اى ايشان را ترغيب يا وادار به چنين موضع گيرى غير منطقى نموده سئوال برانگيز است. بهر روى ادعاى آقاى م.نظرلى با توجه به اينكه ايشان از همه جزئيات موضوع مورد اختلاف، كه چندين هفته اعضاى انجمن را بخود مشغول كرده بود، آگاهى كامل داشتند، نه فقط خلاف واقعيت، كه بى احترامى به كسانى است كه انتقادات و نقطه نظرات خود را بطور شفاف در جلسات مختلف انجمن مطرح كرده بودند و سپس بدنبال برخورد هاى غير مسئولانه و غير دموكراتيك اعضاى هيئت مديره رسمن استعفا دادند. متأسفانه آقاى نظرلى ما را در وضعيتى قرار داده كه ما گزينه اى جز انتشار استعفانامه خود، جهت اطلاع خوانندگان گرامى از علل اصلى آن، نداريم.
متن استعفا نامه، البته به استثناى اسامى افراد دخيل ، ذيلن آمده است.
حليمه بغدادى
جميله آهنگرى
سولماز آهنگرى
جوما بورش
تاج محمد گوگلانى

٢٧ ژوئيه ٢٠١٥

بيانيه طرفداران انجمن فرهنگى مستقل
( بيانيه درون گروهى، فقط براى اعضاء)

به اعضاى گرامى انجمن فرهنگى كلن
در مجمع عمومى فوق العاده انجمن كه در چهاردهم مارس سال جارى در كلن تشكيل شد، چگونگى برگزارى سالگرد ماغتيم قولى پراغى با همكارى كنسولگرى تركمنستان در فرانكفورت مورد بررسى قرار گرفت. مدتى قبل از تشكيل اين مجمع، تعدادى از اعضاى هيئت مديره انجمن در نشستى كه با سركنسول فرانكفورت داشتند، با اين پيشنهاد مواجه شدند كه در صورت نصب تصوير بردى مخمدف، رئيس جمهور تركمنستان،واهتزاز پرچم تركمنستان در سالن برگزارى سالگرد،كنسولگرى آماده است كه يك گروه هنرى بيست نفره را به كلن اعزام كند.
اعضاى انجمن مى بايست در مجمع عمومى در مورد پذيرش و يا عدم پذيرش اين پيشنهاد تصميم گيرى ميكردند. س كه رياست جلسه را بعهده داشت، اعلام كرد كه اكثريت اعضايى كه با آنها از طريق تلفن تماس حاصل شده، با نصب تصوير بردى مخمدف موافق هستند. ا، ا، ج و خود س نيز موافقت خود با نصب تصوير رئيس جمهور را اعلام كردند. در مقابل، ح، ن، ج، ج،ح و ت مخالف تزيين سالن با تمثال رئيس جمهور بودند. در پى اظهار نظر موافقين و مخالفين در رد و قبول پيشنهاد، س – بدون اينكه در جلسه رأى گيرى شده باشد – اعلام نمود كه طبق نظر اكثريت، تصوير بردى مخمدف در سالگرد ماغتيم قلى كه از طرف انجمن فرهنگى كلن و كنسولگرى تركمنستان مشتركا برگزار خواهد شد، نصب خواهد شد. در اين رابطه ج و ج اعلام كردند كه در اين صورت از عضويت خود در انجمن استعفا خواهند داد.
ما، چهار نفر از امضا كنندگان اين بيانيه، در ٢٢ ماه مه از طريق ارسال ميل به هيئت مديره خواستار تشكيل جلسه اى با حضور اعضاى انجمن براى رسيدگى به موضوع برگزارى سالگرد ماغتيم قلى شديم. در ضمن بوسيله همين ميل خواهان ارسال يك كپى از پروتكل آخرين مجمع عمومى بوسيله هيئت مديره شديم. هيئت مديره وقعى به اين خواست ها نكرده و دو هفته تمام سكوت كرد. اين هيئت با بى اعتنايى به خواست قانونى اعضاى انجمن برخلاف دو اصل اساسنامه عمل كرد: ١- هيئت مديره موظف است از تمامى جلسات انجمن پروتكل بردارى كند. در حاليكه طبق ادعاى هيئت مديره، به نمايندگى س هيچنوع پروتكلى از جلسه وجود ندارد. ٢- در صورت تقاضاى يك عضو انجمن، هيئت مديره موظف است كه يك نسخه از پروتكل را در اختيار اين عضو قرار دهد.
جهت اطلاع اعضاى ارجمند، در زير ميل هايى كه در اين رابطه به هيئت مديره فرستاده شده، درج ميشود:

»
Eger songki oturşiğing protokolini manga yoldasangiz, köp mennetdar bolarin.
hormat bilen
Jouma
04.04.2014

«ğadirli müdiriyet topori,
biz Mağtimğulining güni tutulmaği barasında bir otirşing çağirilmağini isteyäris. Bi otirşiğa bütin ojağing ağzalari çağirilmalidir. otirşiğing özi hem bolsa 5.Mai-a çenli ğuralmaği gerekdir.
songki otirşiğing protokolini hem bizä(bizlerä) yoldasangiz mennetdar bolaris.
hormat bilen

Halima
Solmaz
Jemile
Jouma
22.04.2014 »
********

ما در ٣٠ يونى ميل ديگرى را با مضمون زير به هيئت مديره فرستاديم:

» اعضاى محترم هيئت مديره انجمن فرهنگى كلن،
در نشستى كه ما با شما در در رابطه با برگزارى ٢٩٠- مين سالگرد ماغتيم قولى پراغى داشتيم، اين توافق حاصل شد كه انجمن فرهنگى كلن، بعنوان يك نهاد فرهنگى، در تدارك و برگزارى مراسم سالگرد كه از طرف كنسولگرى تركمنستان در فرانكفورت سازماندهى ميشد، مشاركت نكند. دليل اين تصميم گيرى نيز روح سياسى اين مراسم و جنبه تبليغى آن براى كيش شخصيت رئيس جمهور تركمنستان با نصب تصوير بزرگ ايشان در سالن مراسم بود. پروتكل جلسه موجود است. ليكن تأكيد شد كه هيچگونه مانعى براى همكارى اعضاى انجمن، بمثابه افراد منفرد، در تداركات مراسم نميتواند وجود داشته باشد، زيرا كه آزادى تصميم گيرى در اين باب حق خصوصى و طبيعى هر عضو انجمن است.
آقاى س، بعنوان نماينده انجمن، پيامى را در مراسم قرائت كرد كه با تمامى مفاد توافقى ياد شده تناقض آشكار داشت و نيز برخلاف اصول اساسنامه انجمن فرهنگى بود. آقاى س نه فقط اعلام نمود كه انجمن فرهنگى و كنسولگرى فرانكفورت مشتركا و با همكارى هم مراسم را برگزار كردند، بلكه او بعنوان نماينده انجمن از شخص رئيس جمهور تركمنستان، بردى مخمدف، سپاسگزارى كرد كه يك گروه هنرى را به كلن گسيل داشته است.
در ضمن آقاى س آشكارا بعنوان هماهنگ كننده مصاحبات تلويزيونى تركمنستان با تركمن هاى تركمنصحرا، افراد مصاحبه شونده را شخصا گلچين و به مجرى تلويزيون توصيه ميكرد. ايشان در اين نقش جديد عاجز از درك اهميت خاص جايگاه خويش در مقام نماينده انجمن كلن، در واقع نماينده تك تك اعضاى انجمن، به سطح يك خبرنگار ساده، سيار و داوطلب تلويزيون تركمنسنتان تنزل كرده بود.
از اينرو آقاى س بدليل زير پا گذاشتن مفاد توافقات حاصله و پشت كردن به اساسنامه انجمن كلن، صلاحيت عضويت در هيئت مديره انجمن را ندارد و بايد از عضويت آن كناره گيرى كند. ما براى اين امر يك فرجه ده روزه را در نظر ميگيريم.
با احترام

حليمه بغدادى
جميله آهنگرى
سولماز آهنگرى
جوما بورش
تاج محمد گوگلانى

٣٠ يونى ٢٠١٤ «

********

برخلاف آنچه كه در امر مكاتبات، ارتباطات الكترونى و روابط انسانى مرسوم است و رعايت آنها دلالت بر احترام متقابل و پايبندى به اصول آداب و معاشرت دارد، ما تا دو هفته پس از ارسال ميل نه تأييدى در باره وصول ميل دريافت كرديم و نه جوابى به محتواى آن داده شد.
در ضمن، در خور توجه است كه عمده تصميماتى كه بنام هيئت مديره در انجمن اتخاذ ميشوند، تنها بوسيله سه تن از پنج عضو هيئت مديره و بدون اطلاع دو عضو ديگر گرفته ميشوند. اين شيوه برخورد خودسرانه در عين پايمال كردن حقوق اساسنامه اى اين دو عضو، بى حرمتى به شخصيت فرهنگى و اجتماعى اين اعضاست.
سه تن از اعضاى هيئت مديره، س، ا و ج انجمن فرهنگى كلن را، كه تا كنون عليرغم كمبود ها و خطا هاى عديده لنگ لنگان به فعاليت خود ادامه ميداد، با تنگ نظرى هاى خود و نيز بدليل هوادارى از رئيس جمهور خودكامه تركمنستان، كه در عرصه بين المللى در مقام بى اعتبارى و بدنامى در كنار ديكتاتور هايى چون پيشواى كره شمالى قرار دارد، به بحران عميقى فرو برده اند. اينان در صدد آن هستند كه انجمن را غير مستقيم به شعبه تبليغاتى كنسولگرى تركمنستان در فرانكفورت تبديل كنند و آنرا بعنوان آلت مؤثرى كه پايه در اروپا دارد، به خدمت دستگاه تبليغاتى كيش شخصيت بردى مخمدف در آورند.
انجمن فرهنگى كلن كه محصول سالها تلاش بى شائبه تركمن هاى آلمان است و با هدف ترويج فرهنگ تركمن بنيانگذارى شده، اكنون با كودتاى افراد معدود و وابسته به كنسولگرى تركمنستان به وسيله اى جهت تبليغ كيش شخصيت يك حاكم مطلق تبديل شده است.
از آنجا كه ما نميتوانيم شاهد و ناظر اين دون مايگى بوده و خود به بخشى از اين دستگاه تبليغاتى تبديل شده و غير مستقيم در خدمت يك رئيس جمهور خودكامه قرار بگيريم، استعفاى خود از عضويت در اين انجمن را اعلام مى داريم.

حليمه بغدادى
جميله آهنگرى
سولماز آهنگرى ( عضو هيئت مديره )
جوما بورش
تاج محمد گوگلانى ( عضو هيئت مديره )

٢٨ يولى ٢٠١٤

3 پاسخ to “چرا ما استعفا داديم ؟”

 1. جوما Says:

  با سلام،
  جهت درك بهتر شعر ماغتيم قولى، اگر ايلدش گرامى، توركمن، واژه » دولت» در اين بيت را تعريف كند، ممنون ميشوم،
  جوما

 2. تورکمن Says:

  بیر بی دولت ایلینگ بگی بولینچانگ
  دولتـلی نینگ قاپیسیندا قول بولغول
  بداصل بگ قؤللؤغیندا قالینچانگ
  اصل بگینگ سایاسیندا کؤل بؤلغؤل.

  پراغی…..

 3. BAYRAMGULI Says:

  خواهران و برادران مستعفی؛
  بدلیل آگاهی آشکار آقای م. نظرلی از تحریف واقعیتهای درون انجمن و اشاعۀ آن تحت عنوان عضو انجمن خودش گویای بی اعتباری سخنهای وی را میرساند. هیئت مدیرۀ کنونی انجمن با وقوف به غیرحقیقی بودن و تحریف آشکار واقعیتها که توسط عضو فعال هیئت مدیرۀ انجمن صورت گرفته است، از امضای آن خودداری کرده اند. ولی به نظر من در جوار آن پیشبرد سیاست سکوت هیئت مدیره و بخصوص مسئول بالای آن که در اصل جوابگوی سیاستها و سیاستگذاریهای این انجمن را عهده دار میباشند. عملن نشان از رضایت اشاعۀ ایننوع دروغها در جامعه دارد که با پیشه کردن روش سکوت و عدم موضعگیری شفاف و توضیح گرانه در مقابل این روش و این ترفند ضد فرهنگی عضو فعال هیئت مدیرۀ خود که از سازمانگران اصلی انتخابات ایشان میباشند، بار دیگر خطا و عدم توانایی ایشان در مدیریت انجمن فرهنگی را بطوری آشکار بنمایش گذاشته است. زیرا زمانیکه تحریف و دروغی بدین آشکاری آنهم از طرف عضو هیئت مدیره آن رخ میدهد، وظایف فرهنگی و فرهنگ سازی انجمن ایجاب میکند که با تذکر بر حامل و یا حاملین دروغ و تحریفها مواضع شفاف خود را بیان و ارائه نمایند که متاسفانه سکوت آنان خود رضایت آنان و در عمل همگامی آنان با این منش ضد فرهنگی را بیشتر نمایان ساخته و می سازد. بامید شفاف سازی
  BAYRAMGULI

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: