پاسخ دکتر جلال الدین سیدی به مدیر سایت اولکامیز

اولکامیز-در پی انتشاراولین قسمت پاسخ مدیر سایت اولکامیز به مطلب انتقادی دکتر سیدی در باب سایت های محلی، جوابیه تند و آتشین این دانش آموخته سیاسی را در ذیل میخوانید:

جناب آقای لطیف ایزدی مدیر محترم سایت اولکامیز .

احتراماً درخصوص جوابیهء جنابعالی به یادداشت اینجانب تحت عنوان «یادداشتی درخصوص سطح نازل کیفیت رسانه های محلی استان» که در وبلاگ خود نشر داده بودم وتوسط سایت شما وبرخی از سایت های دیگرباتغییری مختصر درعنوان یادداشت مورد بازنشر قرار گرفت به استحضار می رساند:

اولاً جوابیهء احساس مدارانهء شما که بنظر می رسد با ذکر جملهء» بالطبع دوستان دیگر هم در این مورد نظراتی خواهند داشت» وتاکید بر «قسمت اوّل»بودن یادداشتتان استنباط می شود قصد دارید با درج سریالی آن بنا بر اقتضای شرایط وپاسخ اینجانب یا دیگران، آن را در قسمت های متعدد ادامه دهید برای اینجانب حق پاسخگوئی به هر قسمت وبرای شما وظیفهء درج پاسخ های بنده را ایجاد می نماید ولذا از شما انتظار دارد پاسخ های حقیر را بی کم وکاست ودر اسرع وقت درهمان شکلی که مطالب خود را درج می فرمائید، درمعرض قضاوت خوانندگان محترم قرار دهید.

ثانیاً نیازی به این نیست که جنابعالی تصریح بفرمائید که » بنده سخنگوی این سایت ها نبوده و فقط از طرف اولکامیز صحبت می کنم» زیرا خود بهتر می دانید سایت شما درردیف اوّل مخاطبان انتقادات مزبور می باشد ولذا از آنجا که بقول معروف «سخن مخاطب خودش را می یابد » این موضع خشمگینانه وتهاجمی تان آشکارا حکایت از آگاهی تان از ضعف هایتان داشته با سیاست » توجیه، انکارو اصرار برادامهء کاستی هایتان» بجای تعمق وبازنگری در وضعیت سایتتان وتشکر از منتقد بخاطر جلب توجه تان به ضعف های مذکور، به تندی و با احساسی مالامال از نیاز به تهاجم متقابل، روحیه ئی را از خود به نمایش می گذارید که نه در قاموس «اصلاح طلبان» که در قاموس هیچ «محافظه کار» منصفی هم نیست.

هرچند اینجانب همواره سعی در دور ماندن از بحث های بی مورد و تا حد ممکن پاسخ ندادن به هر حملهء مغرضانه ئی نموده ام. لیکن در این مورد خاص جهت تنویر افکار عمومی خود را ناگزیر به پاسخ گفتن به بعضی فراز های مطلب شما می بینم. لیکن از آنجا که در موارد عدیده شاهد هنر سانسور گری شما بوده ام، امید وارم این مطلب را بدون سانسور درج فرمائید. البته با ذکر این جملهء معترضه که شما با لحن خصمانهء به اصطلاح جوابیه تان که بیشتر به یک بیانیهء سیاسی شبیه است تا جواب یک مدیر سایت به یکی از منتقدین، عدم صداقت خود را هم با آوردن عبارت » … البته انتقادات دوستان مشفق را پذیرا هستند و هیچیک از کاستی ها و اشکالات مبرا نیستند…» نشان دادید.  یعنی انتقاد اینجانب را غیر مشفقانه ارزیابی کرده اید تا در واقع به این وسیله روحیهء انتقاد ناپذیری خودتان را پنهان سازید. بنابر این اینجانب نیزناچارم به بیانیهء حضرتعالی علیرغم میل باطنی ام با ادبیات «تند وتیز!» یک بیانیه جواب دهم.

مرقوم فرموده اید:»آقای سیدی در مطالب خود به گونه ای از ضعف ها و کاستی های سایت های محلی استان گلستان سخن رانده اند که گویی این سایت ها سراسر ایراد و اشکال هستند و هیچ گونه محاسن و قوتی ندارند و آب در هاون می کوبند ؟… درحالیکه در نوشته وی فقط به کاستی ها و راهکارها تاکید شده و به محاسن و قوت های سایت های محلی هیچگونه اشاره ای نشده بود …»

آقای ایزدی عزیز، هرچند خودتان اقرار کرده اید در یادداشت بنده به همراه کاستی ها بر راهکارها نیزتاکید گردیده است، با این وجود شما بایستی فرق یک یادداشت را با یک مقاله تشخیص می دادید. اگر بنده قرار بود مقاله ئی تفصیلی در مورد رسانه های محلی بنویسم در این مورد که چرا تنها به ضعف ها پرداخته ام حق با شما بود، لیکن نوشتهء چند سطری حقیر تنها یک یادداشت کوتاه بود ولذا در آن از سر تا پای رسانه ها به تفصیل مورد بررسی قرار نگرفته بود که در آن به همهء معایب پرداخته شده ومحاسن از قلم افتاده باشد.

باز هم آورده اید «…آقای دکتر گویی بر مسند قضاوت نشسته اید و سخن میگویید. تا چه حد از سواد اجتماعی و بینش سیاسی عوامل و هیئت تحریریه سایتهای محلی اطلاع دارید که اینگونه قاطع نظر می دهید؟ آیا در این باره نظرسنجی کردید ؟ چرا دلایل خود را سربسته بیان می کنید و همه را با یک چوب می رانید و حکم کلی دادید؟ هر کدام از این سایت در حد خود مخاطبانی دارند. هر چند که بر این باورم باید برای افزایش کیفیت و رضایتمندی مخاطبان باید بیشتر تلاش نمایند و در این مسیر گامهای جدی تر بردارند…»

هر خواننده و منتقدی درمورد موضوعی که نقد می کند عملاً برمسند قضاوت می نشیند. کجای این موضوع برای شما غیر قابل درک است؟ نکند شما به قدری خوانندگان خود را دست کم گرفته اید که گمان می کنید که می توانید هر افاضهء بی شکل ومحتوائی را به نام مطلب به خورد آنها بدهید وآنها هم صدایشان در نیاید؟!. سواد سیاسی واجتماعی نویسنده با نظر سنجی مشخص نمی شود، از شکل ومحتوای نوشتارش هویداست. در این خصوص برخلاف تصوّر حضرتعالی نیازی به نظر سنجی نیست زیرا نگارنده به عنوان کارشناس مسائل سیاسی صلاحیت اظهار نظر در این مورد که اتفاقاٌ در حوزهء تخصص بنده می باشد را درخود سراغ دارم.

آیا تا به حال دیده اید بنده مقاله ئی در بارهء ادبیات ویا مثلا صور خیال در شعرمولوی نوشته باشم؟ می دانید چرا؟ چون تخصص این کار راندارم ومی دانم اگرچنین کنم یک متخصص ادبیات پیدا خواهد شدومچ مرا خواهد گرفت و مرا متّصف به بی سوادی در این مورد خواهد ساخت. بنابر این «عقل حکم می کند پیش قاضی معلّق بازی نکنم!» امیدوارم متوجه باشید وقتی صحبت از سواد اجتماعی وبینش سیاسی می کنیم منظورمان داشتن مدرک تحصیلی نیست. اما در سایت شما کم نیست مطالبی تخصصی که توسط غیر متخصص ها نوشته می شود . باور کنید اگر بخواهم به فرمایش شما که نوشته اید: «آقای دکترای کاش، به خودتان کمی زحمت می دادید و چند نمونه از این گونه خطاهای نگارشی به قول شما سطح دبیرستانی از سایت های مختلف را ذکر می کردید تا بیان تان مقبول افتد» لبیک بگویم درمورد سایت شما مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد. با این وجود هرچند بسیاری از آن مطالب ازنظر حقیر ارزش حتی یک بار خواندن را هم ندارند چه برسد به صرف زمان برای نقدشان، اما اگرقول می دهید بدون کم وکاست در سایتتان درج کنید حاضرم بقول شما به خودم «کمی زحمت» داده وبرایتان نقد وارسال کنم ، تا بلکه به نظرتان «مقبول افتد»!.

اما برای شروع بهتر است به اغلاط املائی وانشائی همین بیانیه که علیه بنده نوشته اید دقت کنید، اگر چشم بصیرت داشته باشید دیگر نیازی به نشانی دادن بنده نخواهدبود. اما شما با انکارتلویحی وجود چنین خطاهای نگارشی ازیک طرف و بیان اینکه: «… هیچیک (از سایت ها)از کاستی ها و اشکالات مبرا نیستند… بر این باورم باید برای افزایش کیفیت و رضایتمندی مخاطبان باید بیشتر تلاش نمایند و در این مسیر گامهای جدی تر بردارند» با ضدونقیض گویی درحقیقت یکی به نعل ویکی به میخ زده اید.

از سوی دیگردرحالیکه در ابتدای «بیانیه»تان ادعا می کنید » … ذکر این نکته را لازم می دانم که بنده سخنگوی این سایت ها نبوده و فقط از طرف اولکامیز صحبت می کنم…» اما با استفاده ازجملاتی که سعی می کند القاء کند دارید از آبروی همهء سایت ها دفاع می کند مانند:» … آقای سیدی در مطالب خود به گونه ای از ضعف ها و کاستی های سایت های محلی استان گلستان سخن رانده اند که گویی این سایت ها سراسر ایراد و اشکال هستند و هیچ گونه محاسن و قوتی ندارند و آب در هاون می کوبند ؟… تا چه حد از سواد اجتماعی و بینش سیاسی عوامل و هیئت تحریریه سایتهای محلی اطلاع دارید که اینگونه قاطع نظر می دهید؟… و همه را با یک چوب می رانید و حکم کلی دادید؟ … هر کدام از این سایت در حد خود مخاطبانی دارند…» گویا به طور ناشیانه ئی سعی در تحریک رسانه ها ی محلی وتحریک آنها بر علیه نگارنده می نمائید.

شما از یک طرف نوشته اید: » آقای سیدی، شما که دکترای علوم سیاسی خواندید و به مسائل آگاهید، کدام سایت و روزنامه سیاسی در ایران سراغ دارید که بی طرف باشد؟ لطفا اگر می دانید اعلام کنید؟ عموما همه رسانه ها در ایران و جهان به یک سمت و سوئ سیاسی – اقتصادی گرایش دارند.» البته نمی خواهم با منطق خودتان از شما بپرسم چگونه » اطلاع دارید که اینگونه قاطع نظر می دهید؟ آیا در این باره نظرسنجی کردید ؟» چون خود شما در سطور بعدی بیانیه تان به خودتان جواب این سئوال را داده اید که: » برخی هم مثل دانشجویان و دانش آموختگلن ترکمن و ترکمن نیوز در وادی سیاست نیستند و با محافظه کاری عالمی دارند.»

بنظر اینجانب شما هم که فکر می کنید در وادی سیاست هستید اشتباه می کنید زیرا به هیچ وجه دارای تفکر سیاسی نیستید. من به خاطر ندارم حتی یک مقالهء تحلیلی سیاسی از شما دیده باشم واصلا شک دارم شما معنای اصلاح طلب بودن را درک کرده باشید. نقطهء اوج عقده گشائی شما در مورد اینجانب که علت آن را به درستی نمیدانم در آخرین پاراگراف «بیانیهء» شما قابل روءیت است که شعارها را پشت سر هم ردیف کرده و فرموده اید» اولکامیز هرگز خود را در پوستین دروغین مردمی و مستقل بودن پنهان نمی کند و در این باره مواضع خود را شفاف اعلام کرده است. البته وامدار هیچ حزب و جناح خاصی هم نیست و آنها را نیز از انتقاد برحذر نمی داند» و بلافاصله به گونه ئی عجیب وغریب که معلوم نیست ربط آن با یاد داشت اینجانب چه بوده آورده اید» آقای دکتر، در پایان نوشتید: » جامعه نیازمند امید، روحیه وانگیزه است، لطفا با توجیه، انکارو اصرار برادامهء کاستی هایتان این ها را از او نگیرید. «

«آقای دکتر، به نکته بسیار مهمی اشاره کردید، حتما به خاطر دارید زمانی که شما و یاران تان برای قالیباف فعالیت می کردید ما و یاران ما برای کاندیداهای جبهه اصلاح طلب به میدان آمدند که سرشار از امید در آن موج می زد » .

واقعاً مصطفی معین که در دوران تصدی گری اش در نهاد شورای انقلاب فرهنگی امیدبسیاری از دانشجویان ترکمن را به یاس مبدل ساخته بود و نه قبل از انتخابات ونه بعد از آن ونه حتی امروز هیچ جا خبری از مبارزات اصلاح طلبانه اش نبوده ونیست ونخواهد بود! واصلا «کارریزما» نداشت، باعث ایجاد چه امیدی و دردل چه کسانی شده بود؟!

بله من بخاطر دارم که چگونه همان کسانی که شما هنوز هم چشم بسته دنبالشان راه افتاده اید وگمان می کنید امتیاز اصلاح طلبی دست آنهاست وبا کاندیدا کردن شخص به غایت ضعیفی چون معین در مقابل احمدی نژاد عقلانیت همهء اصلاح طلبان را به سخره گرفته بودند، از قالیباف حمایت کردم ودلایل آن را هم در یک مصاحبه به طور مبسوط بیان نمودم وهنوز هم اگر قرار باشد بین معین وقالیباف یکی را انتخاب کنم یقین بدانید از قالیباف حمایت خواهم کرد همانطور که اکنون هم شخصی مثل مطهری را بر عارف ترجیح می دهم زیرا من به دنبال عروسک های خیمه شب بازی نیستم که بعدا اقرار کنند تنها یک «تدارکاتچی» بیش نبوده اندوبر خلاف شماهیچ عقد اخوتی هم با هیچ گروه وجناحی نبسته ام. مسئلهء من تامین منافع ملت است نه جناح یا گروه سیاسی خاص.

شما بهتر است کمی مطالعهء سیاسی تان را افزایش دهید تا الفبای سیاست را بهتر درک کنید. شاید بتوانید بفهمید اصلاح طلبی یک فرهنگ و یک متد است نه یک نام تجاری که به اسم شرکت سیاسی خاصّی ثبت شده باشد. شما که از «شفاف بودن» حرف می زنید چند مقالهء تحلیلی در بارهء وضعیت سیاسی کشور نوشته اید ویا در زمان کابینهء اصلاحات کدام انتقاد را از اصلاح طلبان حکومتی کرده اید؟ درحالیکه نوشته های مرا در این موارد می توانید درنشریات آن دوران ویا آرشیو وبلاگم بخوانید.

خیلی متاسفم که شما هنوز فرق یک استراتژیست را با یک سیاهی لشکر نمی دانید. زیرا در غیر اینصورت می دانستید با گفتن «من اصلاح طلبم» کسی اصلاح طلب نمی شود. بایستی اصلاح طلبی در افکار وگفتار ورفتارش نهادینه شده باشد. این کار با عضویت در یک جبهه ورای دادن به یک شخص ویا اطاعت کورکورانه از تصمیمات یک فرقه به ثبوت نمی رسد. هیچ می دانید همین به اصطلاح اصلاح طلب هائی که شما افتخار مریدی شان را دارید کسانی بودند که معضلات امروز جامعهء ما به میزان قابل توجهی ناشی از دگم انیشی آنها بود. این را خوب بخاطر بسپارید که اینجانب شخصیت سیاسی ئی نیستم که به راحتی بتوانید در بازار انتخابات خرجش کنید.

سابقهء اصلاح طلب بودن اینجانب بیشتر از همهء آنها که شما دنبالشان راه افتاده اید است. آن روز که من شعار آزادی بیان واندیشهء مخالف می دادم همین به اصطلاح اصلاح طلب های شما با چماغ بر سر من وامثال من می کوبیدند. آن ها در نبودن فضای فعالیت امثال من است که امروز می توانند با کپی برداشتن از شعار های امثال من حد اکثر به عنوان » اصلاح طلب حکومتی» عرض اندام کنند. من مثل شما حق را با این افراد نمی سنجم بلکه این افراد را با حق می سنجم و حق در صحنهء سیاست از نظر من منافع ملت است نه منافع جناحی خاص که هر وقت دستش از قدرت کوتاه می شود دموکرات می گردد.

نمی دانم شما باپیش کشیدن اینکه من وبقول شما یارانم در یک مقطع در مقابل احمدی نژاداز قالیباف حمایت کرده ایم وجاسازی آن در میان سطوری که قرار است نوشتهء مرا نقد کند چه هدفی را دنبال می کنید؟ اما بیاد داشته باشید یک شخصیت سیاسی ترکمن به این راحتی بوجود نمی آید تا به همین راحتی هم تخریب شود. شما هرگز نمی توانید یک شخصیت علمی وسیاسی ترکمن را در پای آن به اصطلاح «جبههء اصلاح طلبان تقلبی» ویا هرجبههء دیگری قربانی کنید. ضمناً خیلی از همان کسانی که شما به عنوان یارانتان از آن ها یاد می کنید قبل از شما یاران من اند و کسانی هستند که سطح سواد سیاسی شان دهها برابر شماست ولی هیچ وقت مثل شما «پیش قاضی معلق بازی» نکردند.

برای مطالعۀ نوشتۀ آقای لطیف ایزدی روی فایل زیر کلیک بکنید؛

«یادداشتی درخصوص سطح نازل کیفیت رسانه های محلی استان»

«آقای دکتر، کمی منصف باشید»

2 پاسخ to “پاسخ دکتر جلال الدین سیدی به مدیر سایت اولکامیز”

  1. fereydoon diyeji 007 Says:

    türkmensahra haghe ostan shodan ra ham nedarad,shomaha khoob be in waghefid,wali sekoot mikonid we be hamdigar miparid

  2. fereydoondiyeji Says:

    asl ra faramoosh mikonand,be faree michasband ( اصل را فراموش میکنند، به فرعی می چسبند.)

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: