نظراتی کوتاه پیرامون حادثۀ سرنگونی هواپیمای جنگی روسیه توسط حکومت اردوغان

 Ahmad Moradi

دوستان ! بسیاری از ما خود را روشنفکر خطاب میکنیم ، ولی از تاریخ و درسهای آن و تحولات امروز جهانی نه چیزی میدانیم و نه فرا گرفته ایم و نه میخواهیم چیزی بیاموزیم، …. ملی گرایی کور و احساسی را جایگزین واقع بینی و عقلانیت می نمائیم ، به مصالح ملی کشورمان واقف نیستیم و در توازن و معادلات نیروها در بعد جهانی و منطقه ای همگرا با جهانخواران اقتدارگر عمل میکنیم ، بشار اسد را آنچنان که غربیها و کاسه لیسان منطقه ای اش علم میکنند بعنوان جنایکار غیر قابل وصفی توصیف میکنیم و از طرح اهداف و نیات مخالفین و به اصطلاح اپوزیسیون آن چیزی نمی گوئیم ، با مبنا قرار دادن جنایتهای جمهوری اسلامی از حمایت او از حکومت بشار اسد ناخرسند هستیم ، همگام با رسانه های امپریالیستی و صهیونیستی پوتین را همطراز با هیتلر قرار میدهیم و او را بخاطر سیاستهایش در قفقاز جنایتکار مینامیم ، بدون اینکه ماهیت و اهداف آن به اصطلاح رزمندگان چچنی را از خود پرسش کنیم که کیستند و چه میخواهند و از کجا تغذیه میشوند و بی آنکه تلاش پوتین را در پاکسازی تروریسم منطقه ای و ایجاد امنیت در کشورهای آسیای میانه ارج نهیم.

Atabay Asadi

اما یک مسئله بسیار روشن و شفاف است. هواپیمای روسی بارها به مناطقی که مخالف اسد هستند و اصلا هم داعشی نیستند… حمله کرده و بسیار کشته و خانه های زیادی را ویران کرده. یکی از این مناطق هم درست مناطق مرزی ترکیه و بخش ترمن نشین است. این ترکمنها از طایفه بایری بوجق هستند و صدها سال است که در آنجا اسکان دارند. اگر من ترکمن بیایم و بگویم که، اصلا ملیت یعنی چه؟ تاریخ یعنی چه؟ مطمئن باش که بسیار خیالاتی است. مسئلا به اطرافتان نگاه کنید! وقتی صحبت از حمله به کوبانی می شود!! همه ایرانی ها و مخصوصا فارس ها و کردها الم شنگه راه انداخته و پیراهن چاک می کنند

****************************************************

 Ahmad Moradi : بهر حال روزگار غریبی است دوستان ! بسیاری از ما خود را روشنفکر خطاب میکنیم ، ولی از تاریخ و درسهای آن و تحولات امروز جهانی نه چیزی میدانیم و نه فرا گرفته ایم و نه میخواهیم چیزی بیاموزیم، از نگاه منجمد آموخته های دوران نوجوانیمان به حوادث مینگریم ، تلاش داریم که واقعیات را در قالب کوچک افکارمان جای دهیم ، از تنگی قالب فکرمان و نا انطباقی باورهایمان با حقایق زمانه به خشم می آئیم و به زمین و زمان ناسزا می گوئیم ، گناه دگم اندیشی هایمان را به گردن دیگران می اندازیم ، در مصاف جهانی میان ظلم و عدالت هاج و واج هستیم و جایگاهمان روشن نیست ، با توهم دفاع از عدالت و بی آنکه خود بدانیم در کنار ظلم جا میگیریم ، شدیدتر از خود ظالمان به عدالتخواهان یورش می بریم ، بلندگوی تبلیغاتی آنها میشویم ، نفرت از فرد و حکومتی را به اوج میرسانیم، فاقد نگاه نقادانه و پرسشگرانه به رویدادهای امروز جهان هستیم ، بلافاصله تحت تأثیر تبلیغات و اکاذیب دشمنان صلح و بشریت قرار میگیریم ، از برخورد مشخص به پدیده ها و تشخیص دوست و دشمن و خطرها عاجز هستیم ، ملی گرایی کور و احساسی را جایگزین واقع بینی و عقلانیت می نمائیم ، به مصالح ملی کشورمان واقف نیستیم و در توازن و معادلات نیروها در بعد جهانی و منطقه ای همگرا با جهانخواران اقتدارگر عمل میکنیم ، بشار اسد را آنچنان که غربیها و کاسه لیسان منطقه ای اش علم میکنند بعنوان جنایکار غیر قابل وصفی توصیف میکنیم و از طرح اهداف و نیات مخالفین و به اصطلاح اپوزیسیون آن چیزی نمی گوئیم ، با مبنا قرار دادن جنایتهای جمهوری اسلامی از حمایت او از حکومت بشار اسد ناخرسند هستیم ، همگام با رسانه های امپریالیستی و صهیونیستی پوتین را همطراز با هیتلر قرار میدهیم و او را بخاطر سیاستهایش در قفقاز جنایتکار مینامیم ، بدون اینکه ماهیت و اهداف آن به اصطلاح رزمندگان چچنی را از خود پرسش کنیم که کیستند و چه میخواهند و از کجا تغذیه میشوند و بی آنکه تلاش پوتین را در پاکسازی تروریسم منطقه ای و ایجاد امنیت در کشورهای آسیای میانه ارج نهیم و از خود بپرسیم که آیا میتوان در جهان امروز از هر مبارز و مبارزه ای حمایت کرد و دیکتاتور کیست و ارتجاع چیست و معیارهای ما چیستند. کشتار برخی ترکمنها در سوریه و عراق را آویزه حمله به کردها و عربها قرار میدهیم ، باز بدون اینکه کشتار هر انسان از هر دین و مذهب و آئین و ملیتی را محکوم کنیم و از خود بپرسیم کدام ترکمن و کدام کرد و کدام عرب که کشتند و یا کشته شدند، و صدها سئوال نظیر آن ، زیرا که در قاموس این تفکر دین خویانه ، سئوال و پرسش و شک و عقلانیت را جایی نیست و آنچه هست نفرت کور است و نادانی و احساسات.
ختم کلام آنکه « متأسفانه واقعیت اینست که با توجه به چنین فرهنگی که یک فرهنگ اعتقادی و دینی است، حقایق در آن پرسش ناپذیر است و همین اعتقاد است که دروجود این فرهنگ بازتاب می یابد. در چنین فرهنگی باید انسان با نگاه و دید هر چه جدی تر و انتقادی تری بنگرد. در قدم نخست باید بگردیم و ببینیم کجاها هنوز باید زنجیر شریعت ساخته اربابان و تکیه داران دین و مذهب را از گردن جامعه برداشت تا این توسن بتواند بهتر بسوی حقیقت و تعالی بجهد و در صورت امکان بسوی افق های دور دست به پرواز در آید. سئوال من اینست که اگر شخصیتهای سیاسی و فرهنگی ما به معنایی که توضیح دادم دینی باشند و فرهنگ دینی ماهیتا هر گونه رشد آزاد لازم برای تفکر را غیر ممکن میسازد و در نتیجه آنچه ما در تاریخ خود تفکر می نامیم، جز تخیل و توهم نباشد، آنوقت تکلیف ما چه خواهد بود، آیا با چنین فرهنگی به هدر نرفته ایم ؟
به اعتقاد من آن کسانیکه از چگونگی روی کار آمدن یلتسین الکلی و وطن فروش و سیاستهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول آمریکایی در روسیه و چگونگی ایجاد مافیای روس در این زمان و همینطور روی کارآمدن پوتین اطلاعی ندارند، بهتر آنست که بدون تعصب در رابطه با تاریخ ایندوره کمی مطالعه کرده و پس از آن قضاوت نمایند.
(آرامش دوستدار، امتناع تفکر در فرهنگ دینی ) .

در زیر نظر آقای Atabay Asadi حول نوشتۀ آقای احمد مرادی

Atabay Asadi
آقای احمد مرادی ، شما به نکاتی اشاره می کنید که بیش از اینکه از دیگران راه حلش را تقاضا می کنید، صد البته آن بهتر که مقابل آیینه ای بایستید و از خودتان بپرسید. اگر برای یکبار هم شده به این موضوع دقت نکنید و هی به دیگران کنایه بزنید و توهین بکنید والله این آرامش دوستدارها هم آرامش بخش روحتان نخواهد شد. شما با همین نوشته همه دنیا را زیر سوال برذید. پوتین برایتان فرشته نجات می شود و همه مخالفین حکومت بشار اسد هم از عرب و آسوری و….ترکمن در جایگاه جنایتکاران!! لطفا نوشته خودتان را یکبار هم شده، بدون تعصب بخوانید. ضمنا این را هم بدانید که با تهمت زدن به کسی نمی شود ، حقانیت اظهارنظرهایش را زیر سایه انداخت. من نمیدانم؟ کی طرفدار غرب شده؟ کی مدافع اردغان؟ صحبت بر سر حادثه ای است که اتفاق افتاده. …. به این صورت: ترکیه می گوید : چون هواپیمای روس داخل خاکش شده و بعد از نشنیدن اخطار مجبور به شلیک شده… روسها طبق معمول انکار می کنند و نمی خواهند که گردی به تنشن نچسبد…. جالا این مائیم و گزارش ها و اخبار گوناگون وضد و نقیص. ی بر حق است…. روشن خواهد شد. و اما یک مسئله بسیار روشن و شفاف است. هواپیمای روسی بارها به مناطقی که مخالف اسد هستند و اصلا هم داعشی نیستند… حمله کرده و بسیار کشته و خانه های زیادی را ویران کرده. یکی از این مناطق هم درست مناطق مرزی ترکیه و بخش ترمن نشین است. این ترکمنها از طایفه بایری بوجق هستند و صدها سال است که در آنجا اسکان دارند. اگر من ترکمن بیایم و بگویم که، اصلا ملیت یعنی چه؟ تاریخ یعنی چه؟ مطمئن باش که بسیار خیالاتی است. مسئلا به اطرافتان نگاه کنید! وقتی صحبت از حمله به کوبانی می شود!! همه ایرانی ها و مخصوصا فارس ها و کردها الم شنگه راه انداخته و پیراهن چاک می کنند و اما تجاوز و کشتار ترکمنهای بایربوجاق حتا از طرف سازمان حقوق بشری ملل متحد!! محکوم و افشا می شود…. لطفا نگاه کنید: آقای احمد مرادی؟ آیا در یک سایت و یا نشریه و یا تریبونی که متعلق به اینها باشد… اشاره ای هم بدان شده است؟. من که ندیدم. حالا شما هم که یک روشنفکر ترکمن هستی و هموطنان خودت را به خاطر داشتن تعصب و یا همدردی به خویشاوندانش!! زیر سوال می برید…. والله چه عرض کنم. کسی نیست که با انسانیت و نرم های عدالت پذیرانه مخالف باشد و کسی نیست که از اقدام قدرتهایی که ریانات مخوفی مانند داعش را از بین ببرد…. خوشحال نباشد…و اما باور کنید که چنین قدرتی مطلقا امریکا و یا جمهوری اسلاممی و یا روسیه پوتین نیست. بقیه حرف ها را تکرار نمی کنم.

منبع : از فیسبوک شخصی آنان

یک پاسخ to “نظراتی کوتاه پیرامون حادثۀ سرنگونی هواپیمای جنگی روسیه توسط حکومت اردوغان”

  1. ترکمن Says:

    احمد آقا خیلی گل گفتی و حرفت حق است اما اگریک نفر با همین مضمون شما را خطاب میکرد چه عکس العملی از خودتان نشان میدادید؟ و اما اقای ت. آتابای گرامی کمی از دل آتش فشانتان پایین بیا درست همین درک شماها ما ترکمنها را به این روز انداخت.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: