«ترکمن سسی» یا – دا تورکمن تـِرسی؟

همه ساله در اواخر اردیبهشت ماه مردم تورکمن جهت احترام به یاد و اندیشه و اعلام وفاداری به ایده های ملی و اهداف والای انسانی اندیشمند بزرگ خویش، مختومقلی فراغی و پدر وی دولت مأمت آزادی از سراسر تورکمنصحرا و حتی از جمهوری تورکمنیستان بر سر آرامگاه آنها در روستای آق توقای ماراواتپه گرد می آیند.

makhtoom

امسال نیز این گردهمایی عظیم و باشکوه بر سر مزار سمبل اتحاد ملی و اندیشه ورزی ملت تورکمن بمناسبت 283 مین سالگرد تولد مختومقلی برگزار و برخلاف فرهنگ نوحه خوانی و روضه خوانی، سینه زنی و عزاداری فرهنگ حاکم همانند سالهای گذشته مطابق با فرهنگ و سنن ملی خود تورکمنها در فضایی سرشار از شادی و سرور برگزار گردید. مسلما این امر نمی تواند عکس العملل بانیان رژیم ماتم و اشک، تعزیه و عزا را برناگیزد و آنها تحمل حتی لبخندی بر لبان قربانیان ظلم و ستم خود را برتابند. معمولا نیز اولین واکنش به اموری که از نظر اربابان دینی جزو باید و نبایدهای شرعی آنها محسوب میگردد از طرف عوامل محلی و ذوب شده در درگاه قدرت آنها صورت میگیرد. این بار اما فال قرعه بنام عواملی که در سایت «ترکمن سسی» گردآمده اند خورده و «سربازان گمنام اسلام» زمینه سازی جهت ممنوعیت و یا مسخ و دولتی ساختن مراسم بزرگداشت هرساله مختومقلی را به آنها واگذار کرده اند. گردانندگان معلوم الحال این سایت نیز که حشر و نشر مریدوار آنها با نهادهای امنیتی- نظامی در منطقه راز برملا شده ای است با سرگیجه از واگذاری این «مأموریت الهی» بخود با دریدگی یک خبرچین حرفه ای و پادوی حقیر قدرت، مقاله ای تحت عنوان «جوار مختومقلی مکانی برای فساد اخلاقی شده است» را شتابان منتشر کرده اند!

قبل از پرداختن به مضمون این به اصطلاح مقاله ضروری است اشاره ای به تاریخچه نام این سایت برگزیده شده برای این توهین ملی توسط نیروهای امنیتی رژیم کرده باشیم تا پرتوی بر ماهیت وارثین امروزی و یدک کشندگان این نام بیافکنیم.

تاریخچۀ» ترکمن سسی«!

1-2-768x847

«ترکمن سسی»، نام اولین نشریۀ کمیته ایالتی حزب توده در تورکمنصحرا از سال 1324 تا 1327 بوده است این نشریه هرچند در آندوره مبلغ افکار و سیاستهای این حزب در میان تورکمنها بود، اما گردانندگان آن حداقل این شهامت و شرافت ملی را داشته اند تا در کنار نشر ایده های بیگانۀ این حزب با منافع ملی تورکمنها به ادبیات و فرهنگ و به انعکاس مشکلات خاص تورکمنصحرا پرداخته و حتی با جنبش ملی آذربایجان در زمان پیشه وری اعلام همبستگی و حمایت تورکمنها را اعلام بدارند. با قلع و قمع اول فعالیت حزب توده و مهاجرت اجباری اعضا و هواداران تورکمن آن به شوروی سابق انتشار این نشریه نیز متوقف و به مغاک فراموشی سپرده شد.

با انقلاب ایران و با بنیانگذاری کانون فرهنگی- سیاسی و در مقابله با آن و جنبش ملی- دمکراتیک تورکمنها، ایادی محلی رژیم اسلامی و روحانیت متحجر برهبری آنه قلیچ  آخون نقشبندی و مدافعین منافع غصبی زمینداران بزرگ بومی و غیربومی با نبش قبر این نشریه فراموش شده با هویت چپ را بعنوان ارگان «انجمن اسلامی ترکمن» با تیراژ ناچیزی علم کردند. گردانندگان معروف و بدنام «ترکمن سسی» (ندای ترکمن) در آندوره شامل:

2-3

  • حلیم بردی عادل کارمند دون پایۀ آموزش و پرورش گنبد و معروف به خبرچین ساواک در آندوره و از آتش بیاران معرکه جنگ اول رژیم علیه تورکمن ها و از مزدوران و راهنمایان خلخالی در شناسایی مبارزین و معتمدین تورکمن و اعدام های فله ای وی بود.
  • آنه کوسه غراوی از سفلگان جامعه تورکمن که با انقلاب اسلامی جهت خزیدن از حاشیه به متن جامعه فعالانه بعنوان مزدور با دژخیمان ملت خود آغاز به همکاری نمود. وی در جریان اولین جنگ تحمیلی رژیم به تورکمنها، در گنبد به دلیل جاسوسی و گزارش موقعیت مدافعین تورکمن و سرقت حتی مهمات ناچیز آنها و تحویل آن به کمیته چی های تورکمن کش، توسط تورکمنها بازداشت و با خاتمه جنگ هنگام استراداد اسرای طرفین بعنوان مزدور رژیم با تورکمنهای اسیر مبادله گردید.
  • معمی هلاکو، حدایبردی قاری، عطاجان آخون قجقی، صفرزاده و … می شدند.

از میان این افراد عادل و غراوی در طول دو جنگ تحمیلی وفاداری بی شائبه به خصم ملت خود را به اثبات رسانیده بودند سریعا توسط رژیم به دایره قدرت جذب شدند و بویژه عادل تا مقام مشاورت میرحسین موسوی در امور اهل سنت پیش رفت. آنها در پی آن جهت اثبات هرچه بیشتر میزان ذوب شدگی خود در رژیم ملایان و در فرهنگ ملت حاکم نام نشریه «ترکمن سسی» را با ترجمه فارسی به «ندای ترکمن» تبدیل کردند.

لذا، با سپری شدن تاریخ مصرف عادل ها برای رژیم و با پرتاب شدن آنها به زباله دانی آن، انتشار این نشریه نیز متوقف گردید. تنها با ایجاد جمعیت اتحادیه انسانی تورکمنهای جهان در آشغابات از طرف نیازوف دوباره از «ترکمن سسی» گردگیری شده و از طرف غراوی که نامربوط به تورکمنها و بیگانه با انساندوستی به اولین جلسه این اتحادیه از ایران دعوت شده بود مدافع نام  پیشنهادی ارگان این جمعیت شده در همایشی این نام تقدیم دبیر اول حزب کمونیست تورکمنستان شوروی نیازوف گردید. این نشریه به همین نام تقریبا سه سال در خدمت تبلیغ کیش شخصیت دیکتاتور جدید تورکمنستان مستقل انتشار یافت و باز  با جای گرفتن در تابوت خود بجای آن نام دیگری برای ارگان این اتحادیه برگزیده شد.

با متداول شدن نشریات و سایت های اینترنتی در ایران باز نام «ترکمن سسی» توسط رهروان راه عادل ها و غراوی ها همانند کهنه پاره ای مچاله و آلوده شده در دستان حزب توده تا پادوها و مزدوران رژیم اسلامی و دیکتاتور ج. تورکمنستان دوباره بر نام سایتی تحت این نام گذاشته شد. این سایت که در میان روشنفکران تورکمن معروف به شعبه مجازی کیهان شریعتمداری یا حسین بازجو به دلیل تبعیت از خطوط فکری آن شده است، امروزه به جاده صاف کن اقدامات ضددمکراتیک و ضدملی ارگانهای امنیتی رژیم در منطقه و مبلغ و توجیه کنندۀ رسوای تمامی اقدامات تبعیض آمیز رژیم در منطقه و بعنوان خرمگسی برای تشکل های مدنی و فرهنگی از موضع آمرانه و قیم مابانه در مقابل مردم و چاپلوسانه و سالوسانه در برابر قدرت حاکم به امر و نهی مردم و روشنفکران تورکمن برخاسته است!

مرکز  فساد در کجا قرار دارد؟

میراث خواران نام آلوده و دست بدست گشتۀ «ترکمن سسی» بعنوان صدایی بیگانه در مقاله کذایی خود با وقاحتی تمام نوشته اند که: «جوار مختومقلی تبدیل به مکانی برای فساد اخلاقی شده است و این وضع هرساله بدتر میشود و تعداد جمعیت رو به کاهش است»! نویسندگان این مطالب توهین آمیز جهت اثبات اتهامات واهی خود باز به ادله ای خودساخته و دروغین توسل جسته و افزوده اند که: «با جرات می توان گفت شب هنگام بیشتر چادرهای حاضران شاهد استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی است… حجاب نامناسب دختران و زنان ترکمن بر سر مزار مختومقلی فراغی جای تأمل دارد. مکانی که باید سرای فرهنگ تورکمن باشد تبدیل به جایی برای قرارهای عاشقانه شده است»! این به اصطلاح سایت برای هیجان انگیزتر و پلیسی تر کردن اتهامات خود و آلوده تر ساختن آرامگاه مختومقلی و بدون آنکه نمونه و یا اسمی بیاورد این شایعه بی اساس را سروده که: «درگیری های موجود بین جوانان گاهی اوقات موجب قتل های خونین در جوار مختومقلی شده است که امسال نیز شاهد اینگونه درگیری ها بودیم… دختر و پسر 12 سالۀ خانواده ای گم شدند که متاسفانه دختر خانواده توسط چند موتورسوار  مورد آزار قرار گرفت»!!

از این خبرچینان نیروهای امنیتی با ظاهر خبرنگار  و سرک کشندگان به زوایای رفتارهای خصوصی شرکت کنندگان در مراسم که معمولا نیز مشاهدات آنها را کس دیگری بغیر از خود آنها نمی بیند باید پرسید که «مواد مخدر و مشروبات الکلی» مورد استعمال ادعایی آنها از طرف تعدادی معدود از کجا تأمین میگردد؟ مواد مخدری که بصورت فله ای وارد کشور شده و هر روز هزاران کیلو از آن زهر به مصرف میلیونها جوان نگونبخت در سرتاسر ایران رسانیده میشود آیا کار «برادران قاچاقچی» خود این افراد است یا تولیدی آرامگاه مختومقلی؟ چگونه در کشوری که ظاهرا مصرف مشروبات الکلی در آن رسما ممنوع شده است، بنابه آمار خود رژیم 200 هزار معتاد به الکل وجود دارد و سالیانه میلیونها بطری مشروبات باندرول شده از طریق گمرکات بیشماری که کنترل آنها تنها در دست «برادران قاچاقچی» است، وارد و بفروش میرسد؟ یا اینکه این مشروبات نیز تولیدی مزار مختومقلی بوده و تنها در آنجا به مصرف می رسند؟!

گردانندگان این سایت گویا همانند یک عاشق شیفته که عیب معشوق را نمی بیند و همیشه کور می ماند، تجارب سراسر تلخ و ننگین ج. اسلامی در تورکمنصحرا را ندیده و از آن عبرت نگرفته اند. از اینرو آنها ناشیانه مجددا به لباس ملی زنان تورکمن با نامیدن آن بعنوان «حجاب نامناسب بر سر مزار مختومقلی» بند کرده اند. آنها از یاد برده اند که برای تغییر این لباس زیبای زنان ما شاید در زمان شیرخوارگی خود آنها از همین زنان با «حجاب نامناسب»، ج. اسلامی به جنگ آن برخاست که اوج آن واقعه 19 اسفند 1357 در شهر بندرتورکمن بوده است. اما چون هرگونه تلاشی جهت تغییر لباس ملی ملتی سرآغاز ستم ملی بر آن است، مردم شهر یکپارچه به دفاع از زنان و دختران خود برخاسته و با وجود مجروح شدن تعدادی توسط کمیته چی های رژیم، آنها را با خفت و خواری از شهر  بیرون راندند. از این همه دانان پرسیدنی استکه  تورکمنها چه زمانی و حتی در  دوران حیات خود مختومقلی نیز زنان خویش را باندپیچی اسلامی کرده اند؟ آنها به زنان خود همیشه اعتماد داشته و دارند تا زنان را با شکاکیت و با ترس از اطرافیان خود در گونی سیاه اسلامی فرو نکنند! فراتز از آن اگر  این کوته فکران و کاسه های داغتر از آش اسلامی گرد آمده در سایت «ترکمن سسی» اگر «حجاب نامناسب» را عامل فساد تلقی می کنند، پس چرا حجاب کامل و سرتاپا سیاه حتی در مراکز مذهبی ایران نیز نتوانسته است جلوی تن فروشی و فساد عریان را بگیرد؟ تنها در شهر قم مرکز مذهبی روحانیون شیعه بنابه آمار سرَی اما افشا شدۀ سپاه بیش از پنجاه هزار  زن و بیش از پنج هزار مرد به تن فروشی مشغول هستند؟ چرا شهر مشهد بعنوان زیارتگاه شیعیان به مرکز فحشای شرعی یعنی صیغه و حتی برای اعراب شیعه حاشیه خلیج فارس تبدیل شده و طبق آمار خود رژیم تنها در تهران 150 هزار فاحشۀ محجبه وجود دارد و در کل ایران تعداد این قربانیان نظام اسلامی بیش از یک میلیون دویست هراز نفر و سقوط سن تن فروشی به 12 سال اعلام شده است؟ حال مرکز فساد کجاست و تن فروشی تحت پوشش لباس مادران این افراد صورت میگیرد و یا با حجاب کامل اسلامی؟

مسلما تعریف این افراد از «فساد» همان تعریف دکاندران دین فروش در قدرت استکه هرچه را که مخالف حاکمیت جهل و خرافه و چپاول خود آنها باشد فاسد و منتقدین به آن را «مفسد فی الارض» و مستوجب شدیدترین مجازاتها می دانند. یعنی اختلاس های میلیاردی سردمداران رژیم و یا وابستگان آنها که افشای بعضی از آنها به امر روزمره در کشور تبدیل شده و زمینخواری و کوه خواری، دریاخواری و رانت خواری، رشوه و قاچاق همه چیز و حتی فروش دسته جمعی دختران نگنبخت بی سرپرست در کشورهای عربی منطقه تا پاکستان و حتی غصب وسیعترین اراضی تورکمنصحرا توسط بنیادها و رهبران و پایوران رژیم اسلامی شامل «فساد» نمی گردد! فساد و عمامه در تاریخ ایران همزاد و مترادف یکدیگر بوده اند و سرنخ تمامی فسادهای افشا شدۀ تاکنونی نیز به بیت رهبری ختم شده است. بنابراین خود قضاوت بکنیم که مرکز فساد و فسق و فجور و ویرانی مملکت در آرامگاه مختومقلی است یا در بیت رهبری؟

گردانندگان سایت «ترکمن سسی» با دستپاچگی معمول مأموران معذور نتوانستند هدف و مأموریت سپرده شده بخود را در لابلای یاوه گویی ها و اتهام زنی های خود پنهان ساخته و از لو رفتن آن ممانعت بعمل آورند. آنها ناخواسته و ناآگانه به وظیفۀ اصلی خود به صورت دو مکمل یعنی در جهت دولتی و مذهبی ساختن کامل مراسمات مختومقلی اقرار کرده اند. آنها در راستای تحقق هدف خود، از یکسو با پندار  واهی پذیرفته شدن اراجیف و اتهامات خود از  طرف مخاطبان سایت خویش می نویسند: «این وضع اسفناک چگونه باید ریشه یابی و برطرف گردد؟ آیا روحانیون و علمای دین باید در پای منبر وعظ خویش مردم را ازعواقب اینگونه کارها مطلع سازند؟» یعنی تسلط کامل روحانیون متحجر سردر آخور قدرت حاکم بر این مراسم سالیانه باید برقرار شده و آنها آنرا به مراسم  نوحه خوانی و عزاداری مبدل بسازند. در همین رابطه باز نابخردانه اضافه کرده اند که: «به نظر علمای دین آواز موسیقی در کنار قبور مسلمانان جایز نیست حال که به بهانه فرهنگ و اتحاد ترکمنصحرا تن به این اعمال می دهیم، چرا رفتارهای غیرشرعی دیگر را مشاهده می کنیم؟» یعنی برقراری آرامش گورستانی و سکوت مرگبار در مراسمات سالیانه مختومقلی!

از سوی دیگر اگر در ج. اسلامی معنای دولتی ساختن امری مترادف با سپرده شدن آن به دست نیروهای امنیتی- نظامی است، «ترکمن سسی» ها جهت فراهم آوردن زمینه دولتی ساختن به سبک رژیم تئوکراتیک خود بصورت استفهامی نوشته اند که: «یا باید نیروهای انتظامی و امنیتی صلابت بیشتری جهت جلوگیری از رفتارهای فوق الذکر در جوار  مزار مختومقلی از خود نشان بدهند؟» بنابراین از لاطائلات عوامل رژیم اسلامی در سایت «ترکمن سسی» این نتیجۀ منطقی مستفاد میگردد که رژیم ج. اسلامی اگر بدنبال فتح تورکمنصحرا مخالفت خود با برگزاری هرگونه مراسمی بر سر آرامگاه نماد هویت ملی تورکمنها یعنی مختومقلی را با ضرب و شتم شرکت کنندگان و واژگون ساختن دیگ های نذری آنها بازتاب می داد (در مراسم 250- مین سالگرد شاعر ملی) و تنها با فشار و مقاومت مردم تورکمن و بدنبال استقلال جمهوری تورکمنستان با اکراه و بعنوان ژستی دمکراتیک و سیاسی در برابر این جمهوری و  مهار غرور ملی تورکمنها به آن تن در داده است،باز می خواهد به سیاست ضدملی گذشته خود بازگردد!

به مصداق ضرب المثل تورکمنی «هر یرینگ تیلکیسینی اؤز تازئسئ بیلن آولا» زمینه سازی برای اجرای سیاست سابق خود و یا حداقل جهت قبضه دینی و امنیتی این مراسم در دست خود برعهده این «تازی» های متشکل در سایت «ترکمن سسی» گذاشته شده است.

تاریخ ما حداقل در دوران معاصر، در هر برهه ای شاهد بکارگیری سفلگانی از میان خود که زمانی بعنوان دورریز در حاشیه جامعه چون ملاسؤیون نایب نیازی ها، دوردی چاقجا ها، آنناقلیچ آخون ها، عادل ها و غراوی ها و اینک «ترکمن سسی» ها و… قرار گرفته بودند، توسط دولتهای وقت مرکزی علیه تورکمنها بوده است. اینگونه افراد توسط فاتحان سرزمین تورکمن همیشه همانند پاره آجر مورد نیاز مستبدین جهت بالابردن بنای استبداد و تبعیض ملی بکار گرفته شده اند. حتی مختومقلی نیز در دوران خود شاهد وجود چنین سفلگانی در جامعه و استفاده بیگانگان برای مقاصد خود از آنها بوده است. شاعر و اندیشمند ملی ما چنین سفلگانی را که بدون اتکا به نیرویی بیگانه نمی توانند جای پایی برای خود در جامعه بازکرده و از حاشیه به متن ارتقاء یابند، هم در دوران خود و هم برای زمان ما با استادی تمام توصیف کرده که این وصف حال گردانندگان سایتی چون «ترکمن سسی» نیز می گردد که در خاتمه وصف حال آنها را از زبان مختومقلی چنین می خوانیم:

بی معنئ نئنگ سؤزی جانئنگدان اؤتر،    غئبات ادیپ، اؤزی گۆنأگه باتار،

یامانئنگ زیانئ ایلینه یتر،                   نادانئنگ پِیداسئ اؤزۆنه دگمز.

یا- دا:

بار سؤزۆنه غولاق غویغول بیلِنینگ،         آحئرئ هیچ یره یتمز یالانئنگ،

عؤمری-سالئ آرتار آلقئش آلانئنگ،       غارغئش غالئندئرماز، یاشئ سئندئرار.

یا- دا

ماغتئمغولئ، یانغئل، اؤچگۆل،          یا لال اوتور، یا دۆر ساچغئل!

بیر غویروقسئز ایتدیر، غاچغئل، –      نصیحات یوقمایان أردن.

2016/06/01

**********

نوشتۀ ایل اوغلی

سوم خرداد 1395

منبع:سایت تورکمنستان ایران

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: