پایان گردش‌های خانوادگی، دور هم غذا خوردن‌های پر سر و صدا، قهقهه‌ها، نوسانات خلقی، درهایی که شَرَق کنان بسته می‌شوند. بالاخره باید چنین روزی می‌آمد. روزی که بچه‌ها، به دنبال زندگی خودشان بروند… که خانه پدری را ترک کنند.

والدین

ادامهٔ این ورودی را بخوانید »