تانگری‌گرايی – جهان بينی دينی ترکان باستان

15 ژانویه 2017
  • تهيه و تنظيم: رحيم کاکايی

جهان بينی دينی ترکان باستان

فرهنگ هر ملتی تنها از فرهنگ مادی تشکیل نمی‌شود، بلکه فرهنگ معنوی يا جهان‌بينی معنوی و سنتی نیز بخش مهمی از آن را تشکیل می‌دهد که شامل اسطوره‌هايی درباره منشاء کاينات، انسان و همه موجودات زنده ی جهان و همچنين شامل شناخت زندگی و مرگ، مفهوم انسان، زمان، فضا و اسطوره‌ها، سنن و آيين‌های آن ملت است. د‌ين در طول تمام تاريخ همراه انسانها وجود داشته است. برای د‌ين نگرش و چشم‌اندازی از جهان و شناختی از آن لازم بود. از اين رو انسانها در جريان آيين‌های مذهبی که آنرا پيوندی با نيروهای آسمانی و زمينی می‌پنداشتند می‌خواستند جهان معنوی و روح آسمان، خا‌لق جهان و انسان را بشناسند. ادامهٔ مطلب »

نبرد گوک تپه

15 ژانویه 2017

بخشی از فتح آسیای میانه به دست امپراتوری روسیه

زمان : دسامبر 1880 تا ژانویه 1881

محل وقوع : گوک تپه ، ترکمنستان

نتیجه : پیروزی امپراتوری روسیه

                              متخاصمین

امپراتوری روسیه.                               ترکمن ها

                              فرماندهان

میخاییل اسکوبلوف                              ناشناخته

                            استعداد رزمی

7100 سرباز                                       20 تا 25 هزار نفر در داخل قلعه

72 قبضه توپ.      هشت هزار نفر مدافع مسلح تعداد کمی سلاح گرم،بدون توپخانه

                    تلفات

268 کشته                  بین 15 هزار تا 150 هزار کشته با توجه به منابع مختلف

669 نفر زخمی

645 نفر در اثر بیماری درگذشتند

ادامهٔ مطلب »

:IL AGZY KERAMET

15 ژانویه 2017

Gökdepe şehitleriniñ 20 ýyllygyna bagyşlap

Gypjakly Annak mollanyñ goşgusy

Bilşimiz ýaly, XIX asyryñ pajygaly urşy Gökdepäniñ basylyp alnyşy hakynda ençeme gaýry ýurtular bilen birlikde, ruslaryñ özleri-de kän ýazdylar. Şol ýazylan kitaplaryh biri-de rus syýahatçysy V. N. Gartvel-diñ «Ürgün çägeleriñ hem-de kesilen kelleleriñ arasynda» atly kitabydyr. O1 kitap 1913-nji ýylda Moskvada neşir edilýär. İne, şol kitabyñ bir ýerinde şeýle diýilyär: ادامهٔ مطلب »

گؤگ دفه حاقدا غوشغی

14 ژانویه 2017

Gökdepe galasynyň synmagynyň 100 ýyllygyna bagyşlanan goşgy-poemany ýazan Weli Köpek ogly.

ادامهٔ مطلب »

امروز سالگرد کشتار بی رحمانه ترکمن ها است

12 ژانویه 2017

جنگ های گوک تپه – که مقطعی از تاریخ دردآور و دهشتناک قرن ۱۹ را تشکیل می دهند- به عنوان جنگی که در آن روسیه ی تزاری به نقطه ی اوج خود می رسد و از طرف دیگر چهره ی واقعی امپریالیسم را به شکلی واقعی نشان می دهد، هم در تاریخ ترکستان و هم بویژه برای ترکمنستان مهم است و معنا و مفهوم خاصّی دارد.گوک تپه شاهد دو جنگ بود. جنگ اوّل گوک تپه، نتیجه ی سیاست روس ها برای دسترسی به آب های گرم( اقیانوس هند) بود . ستیزه و رقابتی که بین دول روس و انگلیس و ایران، برای نفوذ و حاکمیت بر سرزمین ترکمن ها وجود داشت. همچنان که در ۵ نوامبر ۱۸۶۹، قوای روس، تحت فرماندهی سرهنگ استولتوف ( Stoletov) به قزل سو (کراسنوودوسک) پا گذاشتند. روس ها برای اینکه این پیشروی باعث ناراحتی ایران نشود،قراردادی با ایران امضاء نمودند که رود « اترک » را به عنوان مرز دو کشور تعیین می کرد.

ادامهٔ مطلب »

اسنادی از همکاری دول روس (تزاري) و ایران در سرکوبی و قتل عام تورکمنهای گوک دپه

12 ژانویه 2017

در ژانویه ۱۸۸۱ ارتش روسیه تزاری بسرکردگی ژنرال اسکوبلف به سرزمین تورکمنها هجوم کرده تورکمنهایی را گناهی بجز مقاومت در برابر اشغالگران و دفاع از خانه و کاشانه خویش دفاع نداشتند را وحشیانه به قتل می رساند. در این هجوم وحشیانه بیش از سی هزار نفر از مردم تورکمن شهید گردید. ادامهٔ مطلب »

گؤکدپه ده قوربان بولانلارئنگ یاغتئ حاطئراسئنا

12 ژانویه 2017

گرچک بالا من

آتا- بابالانگ یولوندان اوغور آلیپ
گینگ اوممانلاردا یوزن بالا من،
توماردیر، اوغوزحاندان پأهیم آلیپ
تاریخینگ جومموشینده غاینان بالا من.

غانیمینگ حیله سی کأر اتمز مانگا
گرچکلر دوشمز دوشمان دوزاغینا
یاغی سوروپ گلسه گؤزل ایلیمه
اونگا قورت اوینونی قورجاق بالا من. ادامهٔ مطلب »

Mojahed Gareh … Täze

11 ژانویه 2017

تأزه یولی کهنه یولا غوشلاما
کهنه دِن پِند آلمانی تأزأنی باشلاما
دوست یار تاپماغ واجبدیر
اما تأزه تاپدم دیب کهنه نی تاشلاما

او یک واسطه سیاسی برای نظام بود!

11 ژانویه 2017

اعتدال میراث رفسنجانی جهتگیری علیه ولایت نبود و نمی توانست هم باشد، سقف حداکثر آن تولید مسئله بود نسبت به برخی رفتارهای ولی فقیه فعلی! «اعتدال» او را بهیچوجه نباید از جنس مقوله مبارزه سیاسی مسالمت آمیز مردمی علیه ولایت فقیه فهمید. سیاست خشونت پرهیز مدنی برای عقب راندن بساط دیکتاتوری ولی فقیه در راستای برچیدن نظام ولایی، تفاوت ماهوی دارد با «اعتدال» رفسنجانی …
رفسنجانی را در پانزده سال نخست جمهوری اسلامی نمی شد مرد اعتدال معرفی کرد. او در آن دوره از معماران سرکوب و حذف مخالفان حکومت ولایی، در زمره طراحان ادامه جنگ برای چند سال اضافی، و جزو جاه طلبان‌ بزرگ در عرصه برنامه هسته‌ای و قدرت گیری نظامیان در ساختار قدرت بوده است و به همین اعتبار هم، نه که قابل تعریف با اعتدال بلکه بیشتر پشتیبان افراط‌های خانمان برانداز. آنهایی که از زیرکی‌های رفسنجانی و تاثیرگذاری‌های او تعریف و تمجید می کنند ولی مضمون اصلی رویکرد سیاسی وی را مسکوت می گذارند، آگاهانه یا ناآگاهانه پیرو مشی و روش اویند. اینان اشخاصی یا جریان‌هایی هستند بیرون زده از جبهه اصلاح طلبی واقعی و پناه برده به دامن اعتدال‌. اینان چه بخواهند و چه نخواهند نیروی حفظ وضع موجودند.

ادامهٔ مطلب »

شاملو – با چشمها … مرثیه های خاک

11 ژانویه 2017
 .. ای کاش می‌توانستم

خونِ رگانِ خود را
من
قطره
قطره
قطره
بگریم
تا باورم کنند.

ای کاش می‌توانستم
ــ یک لحظه می‌توانستم ای کاش ــ
بر شانه‌های خود بنشانم
این خلقِ بی‌شمار را،
گردِ حبابِ خاک بگردانم
تا با دو چشمِ خویش ببینند که خورشیدِشان کجاست
و باورم کنند.
ای کاش
می‌توانستم!

در ستايش ديکتاتور؟!

9 ژانویه 2017

ف. تابان

«منافع» در سیاست همواره حرف اول را می زند. غالب کسانی که از شب گذشته تا به حال به مستقیم و غیرمستقیم به تقدیس اکبر هاشمی رفسنجانی به بهانه های مختلف مشغول هستند همان ها هستند که وقتی دو ماه پیش فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا درگذشت بی هیچ شبه و تردید او را یک «دیکتاتور» خواندند و محکومش کردند.

فضایی که این روزها در حال شکل گیری است، مشابه همان فضایی است که در یک سال و خرده ای پیش در زمان انتخابات مجلس و خبرگان شکل گرفت. آن زمان اما اگر پیوستن به جبهه ی اکبر هاشمی رفسنجانی با توجیه حذف «مثلث جیم» صورت می گرفت، این بار این تجلیل بی بهانه ای و مستقیما به خاطر «شخصیت» و «نقش» اکبر هاشمی رفسنجانی در نظام جمهوری اسلامی صورت می گیرد. ادامهٔ مطلب »

اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان درگذشت

8 ژانویه 2017

اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل «عارضه قلبی» در بیمارستان شهدای تجریش در تهران درگذشت. رفسنجانی در زمان فوت ۸۲ سال داشت. هنوز مقامات مهم کشور نسبت به درگذشت رفسنجانی واکنشی نشان نداده‌اند.

ادامهٔ مطلب »

هاشمی رفسنجانی، رازدار اسرار جمهوری اسلامی ایران

8 ژانویه 2017

اکبر هاشمی رفسنجانی در دهه نخست و نیمی از دهه دوم جمهوری اسلامی، با نفوذترین سیاستمدار ایران بعد از رهبر محسوب می‌شد. اکبر هاشمی بهرمانی، معروف به «رفسنجانی» (شهریور ۱۳۱۳ تا دی ۱۳۹۵) در شهرستان رفسنجان از توابع استان کرمان به دنیا آمد. هاشمی رفسنجانی در دهه نخست و نیمی از دهه دوم جمهوری اسلامی، با نفوذترین سیاستمدار ایران بعد از رهبر محسوب می‌شد و در سال‌های بعد نیز، با وجود اختلافات رو به گسترش میان او و رهبر وقت، همچنان از تعیین کننده‌ترین شخصیت‌های عرصه سیاست ایران بود.


ادامهٔ مطلب »

«تابعیت ایرانی افراد دوتابعیتی لغو می‌شود»

8 ژانویه 2017

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس پذیرش تابعیت مضاعف را عملی «مجرمانه» نامید. حسین نقوی حسینی گفت، تابعیت ایرانی این‌گونه افراد لغو می‌شود و آن‌ها حق داشتن اموال غیر منقول را نیز ندارند.

خبرگزاری قوه قضائیه ایران از لغو تابعیت ایرانی افراد دوتابعیتی خبر داد. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان گفت، این اقدام «مطابق قانون مدنی» انجام می‌شود و افراد دوتابعیتی که تابعیت کشور دیگری را می‌پذیرند «در اصل یک تابعیتی»‌اند و «حتی حق داشتن اموال غیر منقول را هم ندارند.»

ادامهٔ مطلب »

معرفی کتاب: ایرانیت، ملیت، قومیت

8 ژانویه 2017

نوشته دکتر علی اصغر شیرازی
ایرانیت، ملیت، قومیت نوشته اصغر شیرازی نام کتابی است که به تازگی از سوی انتشارات جهان کتاب منتشر شده است
در مقدمه كتاب اينگونه‌ آمده است
هر که گفتمان‌های رایج در ایران صد سال اخیر را دنبال کرده باشد، می‌داند که حساس‌ترین آن‌ها، گفتمان ناظر بر مسائل ایرانیت، ملیت و قومیت است. از ویژگی‌های این گفتمان، یکی هم این واقعیت است که به سطح نظری مسئله محدود نمی‌شود، بلکه گاه به صورت برخوردهایی بین نیروها و جریان‌های سیاسی هوادار مواضع مختلف در می‌آید. یکی دیگر از ویژگی‌های این گفتمان، وزن سنگین عاطفی و به‌شدت ایدئولوژیک آن است که اغلب مانع از پردازش خردمندانۀ موضوع می‌شود. ایرانیت، ملیت، قومیت، با رویکردی عاری از پیش‌داوری، کوششی است برای بررسی و تحلیل وجوه مختلف این مسئله. کتاب با تاریخ پیدایش مفهوم ایران و مدلول سرزمینی، قومی و سیاسی آن، به عنوان پیش‌زمینۀ شناخت گونه‌هایی از ناسیونالیسم ایرانی آغاز می‌شود و با بررسی شاخص‌های اصلی گرایش‌های ایران‌گرا، ملّت‌گرا و قوم‌گرایانه در ایران جدید تا آغاز جنگ دوم جهانی و سقوط دولت رضاشاه ادامه می‌یابد.


این پژوهش در پنج گام به انجام رسیده و حاصل آن در قالب پنج فصل ارائه شده است. ادامهٔ مطلب »