«آئینۀ زمان»

21 مه 2015

تلخیص مقاله ای از « سایلاو مُرادوف »

ترجمه و تنظیم از : دکتر بردی آهنگری

مختومقلی در بارۀ انسانهائیکه بطور روزمره با آنها سر و کار داشت، در بارۀ دوستان و آشنایان، در بارۀ اقوام و خویشاوندان خویش شعر سروده، با اشعار خود با وضوح تمام نشان داد که به چگونه آدمهایی مَرد، پاک، خوش خُلق و شریف می گویند. او وقایعی را که خود شاهد زندۀ آنها بود شعر در آورد و تیپهای مختلف دورۀ خویش را از جنبه های روحی و جسمی و در یک کلام وقایع و مسائل سیاسی روزمرۀ زمانۀ خویش را که بطور پیوسته پیش می آمدند و می بایستی حل می شدند تصویر نمود. البته تنها به تصویر وقایع اکتفا نکرده، نظر و عقیدۀ خود را نیز در بارۀ آنها به صراحت بیان نمود.
تا کنون؛ صاحبنظران ترکمن در مورد درک مختومقلی به مثابۀ آینۀ تمام نمای وقایع مستند تاریخی کمتر توجه کرده اند. آنها به اشعار شاعر بمثابۀ تصورات و تفکراتی عمومی در مورد مسائل کلی و نامشخص تاریخ نگریسته اند و به این واقعیت که اشعار مختومقلی دارای پایه های محکم تاریخی میباشند توجه کافی مبذول نداشته اند.

10689606_830957953595662_7989393661004364361_n

ادامهٔ این ورودی را بخوانید »

دومین ترکمن فوتبالیست گلستانی نیز به اردوی تیم ملی فوتبال ایران دعوت شد

21 مه 2015

ادامهٔ این ورودی را بخوانید »

بمناسبت 282- مین سال نکوداشت تولد شاعر ملی ترکمنها مختومقلی فراغی

19 مه 2015

Magtymguly-2015

Şwesiýa Türkmenleriniň Türkmen kultur ojagy tarapyndan Türkmeniň mili şahyry beýik Magtymgulynyň 282-nji doglan güni mynasybatly gadyrlandyryö baýramy geçýär. Bu

Baýram 2 günüň dowamynda 2015.nji ýylyň 22-23 maýynda ,Edebi we aýdym-sazly geçiriljek.Baýramda Eýrandan halypa sazandalar Ibrähim Jurjany we Fereýdun Rumi çykyş

etjekler.

22 –nji maýda Edebi duşuşykda Şwesiýa we Türkmen sahradan gelen myhmanlar ,parasatly şahyr Magtymguly hakda öz makalalary we goşgulary bilen gyzykly çikiş etjekler.

Magtymgulynyň «Sozlerim Saza goşsaň uz bolar» diýen setirinden ylham alyp Şahyryň ummasyz pähimli setirlerine düzülen aýdymlar aýdyljak.hem şahyra bagyşlanan sazlar

çalynjak.

23-nji maýda bolsa şatlykly we ysnaşykly dabara geçiriljek.

انجمن فرهنگی ترکمن – گوتنبرگ بمناسبت 282- مین سال نکوداشت تولد شاعر ملی ترکمنها مختومقلی فراغی جشن با شکوهی در روزهای 22 و 23 ماه می 2015 (یکم و دوم خرداد 1394) برگزار خواهد کرد. این جشن طی دو روز به ترتیب زیر اجرا خواهد شد:
در روز 22 ماه می ، چهره های علمی ـ ادبی سوئد و ترکمن صحرا با قرائت مقالات و اشعار خویش گرمی بخش حضورمدعوین خواهند شد، در ادامه با الهام از شعر مختومقلی » سؤزلریمی سازا دوزسنگ اوز بوُلار/ چه نیکوست که اشعارم ترانه ای گردد» ترانه هایی برگرفته از دیوان شاعررا استاد فریدون رومی و سازهایی از آهنگسازان بزرگ ترکمن در مقام شریف و عالی مختومقلی را خالیپا ابراهیم جرجانی اجراء خواهند کرد.
در روز 23 ماه می سرور و شادی در صمیمیتی نانوشته آغاز خواهد شد .

Adress:
22 Maj : KL 19.00-23.00 Vass Gatan 3 D Från Marieholmsgatan 8 Setin Kulturföreningens lokal.
23 Maj : kl 18.00-24,00 Folkets Hus Hammarkullen Hammarkulletorget 62

عبداغفور آهنگری نینگ ترکمنلِرینگ تاریخیندان

17 مه 2015

گفتمان ترکمنها : شو گونلر ملی شاهیریمیز مختومقلی نینگ بایرامچیلیغی گچیریلیأرکأ، اونونگ یولوندا یؤرأن توکمن شخصیت لارینی یاتلاماق هم یرلیکلی بولار. شولاردان بیری مرحوم حاج عبدالغفور آهنگری دیر. اول اؤزونینگ «تورکمنلرینگ تاریخی» آدلی یاتلاما کتابیندا، تورکمنلرینگ، ائلایتادا- دا ایرانینگ چأگینده یاشایان تورکمنلرینگ یاقین تاریخی حاقدا غیزیقلی ماغلومات بریأر. حآضیر شولاردان کأبیر بؤلکلری بیله لیکده اوقایلینگ.

شو یه رده شیله بیر مللی تاریخچینگ شیله بیر غمماتلی یازغی سینی زحمت بیلن تاییارلاپ هؤدرلأن حورماتلی آرنه گلی دِن یؤریته مینتدارلیق بیلدیرِسیم گلیأر.

IM ادامهٔ این ورودی را بخوانید »

بمناسبت پنجمین سالگرد فعالیت وبلاگ گفتمان ترکمنها

16 مه 2015

ماختومقلى يالان ياشريق سوزله مه
نقصانينگ ايچينده خير گوزله مه
يكه ليك دردينگى ديگين گيزله مه
ايل اولوسدور دوستى يارى يكانينگ
وبلاگ گفتمان ترکمنها پنچ سال از عمرش را با شمارش اعداد و تنها با سپری روزها و شبهای در آرامش و یا با داد و ستدهای سیاسی و یا با بخششها و هدایای این یا آن نظامهای اخلاقی و سیاسی طی نکرد. سرگذشت گفتمان ترکمنها در طول این پنچ سال با کوله باری از درد و مشقت، همراه با فشارهای روحی و تحمیلی و گاها سازمانیافته اما با اتکا به باورهای قلبی خود بر آزادی اندیشه و اندیشیدن و بعنوان منزلگاه این امر مقدس هر چند با گامهای آهسته اما با اطمینان و اعتقاد به مرام پایه ای خود که احترام به فردیت انسانهای صاحب نظر و اندیشه و تلاش در گسترش آن یکی از اهداف اساسی گفتمان ترکمنها میباشد، توانست خود را بسوی دروازه های شش سالگی اش برساند و بار دیگر میعادگاه دگر فرزانه گان ایده و باورها و دگر اندیشه گان و با احترام به اساس تفاوتهای تحول پذیر و تحمل پذیری فرهنگ آنان، در میان مقیدهای فرهنگی و تاریخ ذهن جامعه، صفحه ای روشن و صریح را به یادگار بگذارد، و بر فرهنگ غرور بخش ملتش، طنین انداز آهنگ و ساز تازه ای گردد. ادامهٔ این ورودی را بخوانید »

غوشغی « ماختومقلي نگ ناصيحاتي ني لِه سين »

15 مه 2015

صحرا ميزدا كؤپ حاديثا بوليپ دئر
چا غا ، اِ نه اؤدلا رينا يانيپ دئر

گؤزلر گؤريپ، اول زماندان دؤشينيپ
ماختومقلي ناصيحات لار يا زيپ دئر

كيم اوقيپدير، كيم دوشينيپ ساريپ دئر
كيم ايلي نينگ آجي سئرئن بيليپ دئر

دؤشين مَني كعبه تاپان دوستلارا
ماختومقلي نگ ناصيحاتي ني لِه سين ادامهٔ این ورودی را بخوانید »

درختان مقدس

15 مه 2015

نويسنده: سرگی دِميدوف. مردم شناس

ترجمه از: رحيم کاکايی

دردوران شوروی چنار« هفت برادران» يکی از نقاط تفريحی برای گردشگران متعددی شد که به اينجا از سراسر شوروی می آمدند.بسياری افسانه ها با برخی درختان ديگری که درترکمنستان مشاهده ميشوند مرتبط هستند.
درختان درحال رشد درمکانهای مقدس، صرف نظرازجنس آنها مقدس بشمار ميروند.آنها را نبايد قطع ، سوزاند وشاخه های آنها را خرد کرد. مرتکب شدگان چنين اعمالی گويا مجازات سخت درانتظار است.به اين امربويژه پيشامدی، که مولف اين سطور شاهد ناخواسته ی آن شد مرتبط است. درآوريل سال 1960 برای من اتفاق افتاد که با همکاران انستيتوی فيزيک آکادمی علوم ترکمنستان به گردش غار معروف بهردِن به حوزچه آب گرم زيرزمينی منحصربفرد آن برويم.

darach2t

ادامهٔ این ورودی را بخوانید »

Turkmen film – Magtymguly Pyragy

14 مه 2015

Filmde XVIII asyrda ýaşap geçen türkmeniň Beýik şahyr ogly Magtymguly Pyragynyň durmuşy suratlandyrylan.

هفته نامۀ شمارۀ 474 صحرا !

13 مه 2015

درد دل با مختومقلى در آق توقاى

رشيد نافعى مدرس دانشگاه
موسم مراسم مختومقلى است و فصل عرق ريزى رو ح اشعار و دردهاى اجتماعى است .اين دفعه اين قلم ميخواهد در سايه قدرت ملى و جهانى اشعارش و با هواى سفر به ديار آرامگاهش آق توقاى از دردهاى اجتماعى ، با زبان الكن نثر نگارنده از رمزو راز دنياى سياست با مختومقلى ( ملاى گركز ) استفتاء همدردانه نمايد.
ايا روحانى يك موعظه گر است يارييس قوه مجريه كشور؟ ايا وزير ارشاد نيز وعظ و خطابه فرهنگى ميكند يا شخص اول اجرايى و سازمانى و متولى فرهنگى كشور؟ در مورد هر دو اين بزرگواران امكانش خيلى كم است كسى با اين نظر نگارنده ابراز مخالفتى داشته باشد مبنى بر اين كه در شرايط كنونى و بحث حاضر روحانى موعظه گر نيست و ايشان شخص اول ساختار اجرايى كشور است . پس بنابراين ديدگاه مى طلبد جناب اقاى روحانى اگر واقعا دنبال عملياتى نمودن شعارهاى جذاب و اقوام شاد كن هستند چرا اين شعارها وخواستها را در قالب مصوبات اجرايى در حد اختيارت خويش در قانون اساسى به زير دستان و نمايندگان اجرايى در استانها به استانداران و همينطور وزير ارشاد به مديران كل ارشاد ابلاغ نمى فر مايند تا اينگونه ارادتها و شعارها حالت اجرايى عينى بگيرد؟
اصلاح طلبان استان …چرا نيامده اند حداقل نظر دوستان همفكرانشان در بين تركمنها را جويا شوند ؟ چرا حداقل نخواستند رضايت فعالان اصلاح طلب تركمن را جلب نمايند؟ آيا اين يكه تازى دوستان اصلاح طلب اين سوال و نظر را القا نمى كند كه تركمن ها فقط موقع راى گرفتن صيغه محرميت برايشان جارى است ؟ چه ميدانم پاسخ ملاى گركز شايد اين است:

ماغتومقلى يالان ياشريق سوزله مه

نقصانينگ ايچينده خير گوزله مه

يكه ليك دردينگى ديگين گيزله مه

ايل اولوسدور دوستى يارى يكانينگ

ادامهٔ این ورودی را بخوانید »

در به در اندر پی یک مشت رأی

12 مه 2015
 ناصر توسلی: شاید هر کدام از« فعالین سیاسی دلسوز مردم » راه و روشی را برای پیروزی در انتخابات در ذهنها و افکار خود می پرورانند. راه و روشی که آرای مردم تورکمنصحرا را به یک نتیجه مطلوب برساند. راه و روشی که به احتمال زیاد در ذهن بسیاری از این افراد مشابه می باشد اما هیچ گاه نتوانستند به طور واقعی به آن عمل کنند. چون هر بار دچار دسیسه بازیهای دیگران و همچنین حماقتها و جهالتهای خود و مردم شدند و آغاز شیرین انتخابات را در پایان برای خود تلخ کردند.
کمتر از یک سال به برگزاری انتخابات مجلس مانده و وقت آن رسیده است که فعالان سیاسی تورکمنصحرا به همان شیوه باستانی و دموکراتیک خود، با در نظرگرفتن طایفه بازی ها، سودجویی ها، ناظران بدون رأی و افراد نا آکاه جامعه و مشکلات و مواردی از این قبیل؛ شوراهایی را به صورت زنجیر وار در شهرهای مختلف جهت شناخت و معرفی کاندیداهای این دوره با در نظر گرفتن عملکردها، سوابق و فعالیتهای آنها، تشکیل دهند.

« آبا بگ » سرداری از تورکمنصحرا (1560 – 1535 میلادی)

11 مه 2015
آبا بگ شورشی خطرناک را علیه صفویان به راه انداخت. در سال 1550 میلادی (962ه) حاکم استرآباد جهت جنگ و به انقیاد در آوردن تورکمنصحرا به سوی تورکمن ها یورش می آورد. در این زمان آبا سردار تنها 40 سوار تورکمن را تحت فرماندهی خود داشت. به پیشنهاد « یاش اولی ها » آبا سردار از طوایف اطراف کمک می طلبد که در نتیجه آن گوکلنگ ها و ایمیرها به سپاه آبا سردار می پیوندند. او همچنین زنان و کودکان و پیرمردان را به نواحی شمالی تورکمنصحرا، به سمت بیابان قاراقوم می فرستند تا از شر دشمن در امان بمانند. باافزایش نفرات سپاه و آمدن ایمیر ها و گوکلنگ ها آبا سردار با نهایت قدرت به سمت سپاه ایران هجوم می آورد که در این جنگ سپاه صفوی تار و مار گشته و حاکم استرآباد کشته می شود. پس از این جنگ آبا بگ سردار حاکم یگانه و حقیقی استرآباد و طوایف تورکمنصحرا می شود. ( قوربان رحمانوف مجله سویت تورکمنیستان 1991 )

Magtymguly Pyragy -Zaman bolmady

11 مه 2015

Magtymguly Pyragy -Zaman bolmady
Ses: Juma Ýazmyradow

اسرائیل بیخ گوش ایران

10 مه 2015

از مدت ها پیش خبری در محافل سیاسی داخلی و بین المللی مطرح شد که یک جاسوس و نفوذی اسرائیل در بین نزدیکان حسن نصرالله بازداشت شده است. از همین طریق یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران نیز لو رفت که نفوذ عمیقی در ایران و حتی در سطح بیت مقامات بالای کشور داشت. هر چند این مسئله یک شوک اطلاعاتی به ایران بود اما زنگ خطر از مدت ها پیش به صدا در آمده بود. از مدت ها قبل جاسوسان اسرائیل در مراکز حساس و غیر حساس در ایران کشف و بازداشت و بعضا اعدام شده بودند.
خبرها و شنیده‌های جدی حکایت از آن دارد که در سالیان اخیر «مسئول» میز اسرائیل در اطلاعات سپاه به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر و پس از ماه‌ها بازجویی اعدام شده است. وی در یکی از سلول‌های یک بند از یک بازداشتگاه امنیتی که یکی از فعالین اصلاح‌طلب نیز در آنجا زندانی بوده، محبوس بوده است. ادامهٔ این ورودی را بخوانید »

بمناسبت گرامیداشت روزهای مختومقلی فراغی

9 مه 2015

نشست 23 ماه مه

دوستان گرامی!

«انجمن فرهنگی تورکمن های یوتوبوری» در ادامه بزرگداشت روزهای شاعر ملی تورکمن مختومقلی فراغی نشست ادبی همراه موزیک و شام را در روز 23 ماه می تدارک دیده است.
در این نشست دوستانه بعداز ارائۀ نظریات شاعران و ادب دوستان در مورد آفرینش های ادبی مختومقلی، جشن و سرور و پایکوبی بهمراه غذای سنتی و ملی تورکمنی ادامه خواهد یافت.
«انجمن» تمامی دوستان و همشهریان را به این محفل شادمانه دعوت می نماید.

Magtymgulyng Surati

ادامهٔ این ورودی را بخوانید »

MAGTYMGULYNYŇ BAÝRAMÇYLYGY

9 مه 2015

«Şahyryň 282-nji ýyl hatyrasyna bagyşlanyp geçiriljek sazly-edebi duşuşyk hakda»

23-NJI MAÝDAKY DUŞUŞYK!

Magtymgulyng Surati

Hormatly ildeşler!

«Türkmen Kultur Ojagynyň» milli şahyrmyz Magtymgulynyň şygryýet baýramçylygy mynasybetli geçiriljek dabaralarylarynyň dowamynda 23-nji maý agşamy, şahyryň edebi döredijiligi hakyndaky

çykyşlardan soň, bir saçagyň başynda ýygnanşyp, aýdym-sazly wagytlar geçirmegi-de planlaşdyrdyk.

Siziň ähliňizi şadyýanly ýygnaşygymyza çagyrýarys.

Hormat bilen:
Türkmen Kultur Ojagy- Göteborg

ادامهٔ این ورودی را بخوانید »