خیلی از ما در مواجهه با کودک دیگران که بد رفتار است یا کار خطرناکی می‌کند دچار سردرگمی می‌شویم. آیا باید به کودک تذکر یا هشدار بدهیم؟ آیا باید سکوت کنیم چون این وظیفه ما نیست؟

children-decipline-punishment

وقتی موضوع تربیت و اصلاح یک رفتار اشتباه کودکان مطرح می‌شود، بسیاری از والدین این حق را تنها متعلق به خودشان می‌دانند و اصلا برایشان خوشایند نیست که دیگران چیزی درباره نحوه تربیت‌شان بگویند. اما این به معنای آن نیست که اصلاح یک رفتار و تذکر یا تشویق کودکان لزوما مداخله در کار والدین است. واقعیت این است که کسی نمی‌تواند به شما به عنوان یک والد بگوید که چه باید بکنید و چه نباید بکنید اما  در موقعیتی که خطر یا تهدیدی وجود دارد دیگران نباید سکوت کنند و از آن به سادگی عبور کنند.

همه ما می‌توانیم نسبت به رفتار بد یا اشتباه کودکان واکنش نشان بدهیم همانطور که به راحتی خوش رفتاری آنها را تحسین می‌کنیم. بلد باشیم طوری واکنش نشان بدهیم تا کودک و پدر و مادرش احساس ناخوشایندی نداشته باشند.

این چند موقعیت رایج را فرض کنید:

ادامهٔ مطلب »