«آنها» نظرات عجیبی می‌دهند، می‌گویند آدم کندی هستی، هیچ ایده درستی نداری، همیشه اشتباه می‌کنی، سلیقه جالبی نداری و خیلی چیزهای دیگر. خیلی طبیعی است که  برایمان مهم باشد که دیگران راجع به ما چه می‌گویند. اما مساله این نیست که آنها فقط اظهار نظری مثبت یا منفی داشته باشند. اغلب اوقات آنچه دیگران به ما می‌گویند روی کل ایده زندگی ما اثر می‌گذارد؛ دائم به آن فکر می‌کنیم، دچار استرس می‌شویم و بر اساس نظر اطرافیان زندگی می‌کنیم. به نظر می‌رسد که باید کمی عقب نشینی کنیم و همه این ماجرا  را دوباره بازنگری کنیم.

Critics2

«چیزهای منفی، قوی‌تر از همه نکته‌های مثبت عمل می‌کنند.»

همیشه اینطور اتفاق می‌افتد. در طول روز ۹۹ بار از شما تعریف می‌کنند و  فقط یک بار انتقاد جدی می‌شنوید؛ حالا موقع خواب به کدام یک بیشتر فکر می‌کنید؟

خیلی عادی است که تحت تاثیر اظهار نظر دیگران باشیم و حرف دیگران را جدی بگیریم. این مساله وقتی جدی‌تر است که نزدیک‌ترین، صمیمی‌ترین یا مهم‌ترین  افراد زندگی ما راجع به چیزی نظر بدهند.

ادامهٔ این ورودی را بخوانید »