بسیاری از ما خودمان را آدم‌های خوبی می‌دانیم که نسبت به طبیعت، محیط زندگی، آدم‌ها و روابط‌مان خیرخواه و حساس هستیم. پای دوستی و روابط خانوادگی که در میان باشد، این احساس خوشایند خیرخواهی در ما چندین برابر می‌شود؛ چه کسی مهربان‌تر و دوست‌تر از ما؟

Criticism

اغلب ما خودمان را در دسته آدم‌های مهربان می‌بینیم اما در عین حال همیشه از روابط‌مان با جهان پیرامون گله‌مندیم. دنیا هیچ وقت به کام ما نبوده و دوستان یا خانواده قدر ما را ندانسته‌اند و بالاخره اوضاع آنطور که دلمان می‌خواسته در زندگی و روابط پیش نرفته است.

ادامهٔ مطلب »