به گزارش سحام‌نیوز، خزعلی از حسن روحانی به عنوان «یک چهره امنیتی» یاد کرده و افزوده از «سرهنگ‌ها و امنیتی‌ها، آبی گرم نمی‌شود.»

اشاره خزعلی به پیشینه حسن روحانی است که سال‌ها دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بوده است.

به گفته خزعلی، دولت حسن روحانی، «دریچه‌ای در سلول انفرادی» است که صرفاً اجازه داده «کمی هوای تازه» از راهروهای پر و پیچ و خم زندان به درون سلول بیاید و بس.

ادامهٔ این ورودی را بخوانید »